Blanketter för luftfart

Sökresultat

Blankettnamn Blankettnummer
Air traffic incident report
Version 3. Utgiven 2012-11-20
L1722
Allvarligt tillbud med motordrivet luftfartyg/Accident/Serious Incident Reporting Form for Powered Aircraft Rapport om haveri
Version 6. Utgiven 2012-11-20
L1592
Anmälan gällande förändring i säkerhetsgodkännande, luftfartsskydd
Version 1.0. Utgiven 2017-05-10
BSL 14243
Anmälan om att göra flygmedicinska undersökningar och bedömningar av kabinbesättning
Version 2. Utgiven 2014-06-10
L1860
Anmälan om att innehav av luftfartyg har upphört
Version 1. Utgiven 2014-12-09
L1874
Anmälan om innehav av luftfartyg
Version 4. Utgiven 2014-12-08
L1682
Anmälan om innehav av luftfartyg enligt Lag (1922:382)
Version 4. Utgiven 2014-12-09
L1683
Anmälan om äganderättsändring
Version 11. Utgiven 2012-11-20
L1457
Ansökan ELA1 Luftvärdighetsgranskare
Version 2. Utgiven 2014-12-09
L1853
Ansökan om anteckning av innehav av inteckning
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1738
Ansökan om auktorisation enligt FCL.945
Utgiven 2015-07-06
L1879-1
Ansökan om avregistrering
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1684
Ansökan om behörighet för bogsering av segelflygplan och bogsering av släp enligt Del-FCL
Version 1.0. Utgiven 2019-10-09
TSL7061
Ansökan om behörighet för avancerad flygning för flygplan enligt Del-FCL
Version 2.0. Utgiven 2018-09-19
BSL14387
Ansökan om behörighetsbevis för uppvisningsledare
Version 4. Utgiven 2015-06-17
L1800
Ansökan om certifiering av EDD-team som används för säkerhetskontroll av frakt och post
Version 1. Utgiven 2019-10-25
TSL7071
Ansökan om certifiering för leverantörer av flygtrafiktjänster
Version 3. Utgiven 2019-08-28
BSL14283
Ansökan om certifikat för flygläkare/AME
Version 1. Utgiven 2019-07-15
TSL7037
Ansökan om certifikat för ultralätt
Version 6. Utgiven 2014-01-24
L1613
Ansökan om Dry Lease
Version 1. Utgiven 2014-10-06
BSL14015
Ansökan om dödning av inteckning
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1741
Ansökan om elevcertifikat för flygledare
Version 8. Utgiven 2014-12-09
L1793
Ansökan om elevtillstånd
Version 21. Utgiven 2013-06-17
L1474
Ansökan om förlängning / förnyelse / utökning av behörighetsbevis för AFIS-personal
Version 2.0. Utgiven 2018-11-15
BSL14410
Ansökan om förlängning / förnyelse av behörighet för segelflyginstruktör enligt DEL-FCL
Version 2.0. Utgiven 2018-06-20
BSL14377
Ansökan om förlängning / förnyelse av certifikat för ballong, segelflyg, ultralätt
Version 25. Utgiven 2013-04-01
L1466
Ansökan om förlängning / förnyelse av instruktörsbehörighet enligt DEL-FCL 2 (Helikopter)
Version 5. Utgiven 2013-04-01
L1755
Ansökan om förlängning av certifikat för flygläkare/AME
Version 2.0. Utgiven 2019-06-18
BSL14416
Ansökan om förlängning/ förnyelse av certifikat enligt DEL-FCL
Version 14. Utgiven 2015-03-24
L1663
Ansökan om förlängning/förnyelse av instruktörsbehörighet/auktorisation enligt DEL-FCL 1 (Flygplan)
Version 12. Utgiven 2020-01-27
TSL7099
Ansökan om godkännande av säkerhetsansvarig
Version 1.0. Utgiven 2017-10-16
BSL14252
Ansökan om grundläggande kvalificering av FSTD, förutom för instrumentutbildningshjälpmedel (BITD)
Version 2.0. Utgiven 2018-02-05
BSL14109
Ansökan om inskrivning av förvärv av registrerat luftfartyg eller andel däri
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1736
Ansökan om inskrivning av nyttjanderätt i registrerat luftfartyg eller andel däri
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1737
Ansökan om inteckning i registrerat luftfartyg
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1739
Ansökan om konvertering av nationell behörighet för avancerad flygning och instruktörer för avancerad flygning
Utgiven 2018-03-20
Ansökan om luftvärdighetsgranskning och granskningsbevis EASA luftfartyg
Version 2. Utgiven 2015-10-05
L1817
Ansökan om miljö och luftvärdighetshandlingar för EASA luftfartyg
Version 1. Utgiven 2019-05-08
TSL7009
Ansökan om nationella miljö- och luftvärdighetshandlingar
Version 1. Utgiven 2016-09-21
BSL14219
Ansökan om Pilot Display Authorisation PDA
Version 4. Utgiven 2015-06-17
L1801
Ansökan om plats vid utbildning till flygprovskontrollant
Version 1.0. Utgiven 2019-06-13
BSL14461
Ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd
Version 1.0. Utgiven 2019-07-31
BSL14201
Ansökan om registrering
Version 9. Utgiven 2012-11-20
L1356
Ansökan om säkerhetsgodkännande för fraktagent
Version 1.0. Utgiven 2017-10-16
BSL14244
Ansökan om säkerhetsgodkännande/certifiering EDD-företag och -instruktörer
Version 1.0. Utgiven 2019-07-12
TSL7035
Ansökan om tillfälligt flygtillstånd för icke EASA-luftfartyg
Version 1. Utgiven 2012-11-30
L1858
Ansökan om tillgodoräknande av styrkta kunskaper "examination credit" inom Del-66
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14032
Ansökan om tillgång till information från det europeiska centrala upplaget
Version 2.0. Utgiven 2019-01-03
BSL14422
Ansökan om tillstånd att medföra passagerare utan certifikat vid avancerad flygning
Version 4. Utgiven 2015-06-17
L1802
Ansökan om tillstånd till lägre flyghöjd än 300 fot AGL vid avancerad flygning
Version 3. Utgiven 2012-11-19
L1803
Ansökan om typexamination inom Del-66
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14033
Ansökan om uppsläpp av obemannade friballonger med lätt last
Version 1. Utgiven 2015-09-16
BSL14095
Ansökan om utfärdande / förlängning / förnyelse av behörighetsbevis för AFIS-elev
Version 2.0. Utgiven 2018-11-15
BSL14411
Ansökan om utfärdande av Ballongcertifikat - FB
Version 5. Utgiven 2013-04-01
L1470
Ansökan om utfärdande av behörighetsbevis för mörkerflygning
Version 2.0. Utgiven 2018-10-16
BSL14396
Ansökan om utfärdande av certifikat för flygledare
Version 7. Utgiven 2012-11-19
L1578
Ansökan om utfärdande av ett DEL-FCL-certifikat på grundval av ett svenskt certifikat
Version 9. Utgiven 2013-04-01
L1661
Ansökan om utfärdande av instruktörsbehörighet MCCI (A) / STI (A) enligt DEL-FCL
Version 2. Utgiven 2013-10-30
L1798
Ansökan om utfärdande av segelflygcertifikat som regleras enligt LFS
Version 7. Utgiven 2013-04-01
L1472
Ansökan om utfärdande/utökning av flygtestbehörighet
Version 1. Utgiven 2015-09-07
L1880-1
Ansökan om utfärdande/utökning av instruktörsbehörighet MCCI (H)/STI (H) enligt DEL-FCL (helikopter)
Version 1. Utgiven 2013-10-30
L1866-1
Ansökan om utfärdande/ändring/förnyelse av certifikat för luftfartygsunderhåll (AML) enligt Del-66
Version 2.0. Utgiven 2019-02-28
BSL14449
Ansökan om utökad behörighet i certifikat för flygläkare
Version 1. Utgiven 2019-06-19
TSL7036
Ansökan om återutfärdande av certifikat enligt DEL-FCL
Version 2. Utgiven 2014-12-15
L1859
Ansökan om ändring av tillstånd Del 147 eller MTOE-handbok
Version 1. Utgiven 2016-04-13
BSL14182
Ansökan operativ licens
Version 2. Utgiven 2017-09-19
BSL14005
Ansökan utfärdande behörighetsbevis AFIS-personal
Version 2.0. Utgiven 2018-11-15
BSL14412
Ansökan-anmälan om ändrade mottagningsuppgifter i certifikat för flygläkare
Version 2.0. Utgiven 2018-03-22
BSL14364
Application and report form for LAPL(A) or TMG
Version 1. Utgiven 2015-12-03
1885
Application for "direct approval" of theoretical or practical element of type training
Version 2. Utgiven 2016-04-06
BSL14034
Application for an ATO Approval
Version 1. Utgiven 2013-03-28
BSL14004
Application for check of Criminal Records
Version 3.0. Utgiven 2019-06-13
BSL14234
Application for exemption
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1795
Application for issue revalidation renewal of Student Air Traffic Controller ATCO licence ratings and endorsement
Version 01.00. Utgiven 2017-02-16
BSL14245
Application for permission to fly within Swedish airspace with foreign registered aircraft which has not an approved ICAO CoA or EASA Permit to fly.
Version 1. Utgiven 2017-11-01
BSL14315
Application for the initial/amendment/renewal of Part-66 Aircraft Maintenance Licence (AML)
Version 2.0. Utgiven 2019-03-12
BSL14450
Application for theoretical examination for pilot students at a non-Swedish ATO
Version 1.0. Utgiven 2019-09-23
TSL7056
Application for traffic permit for charter flights to and from Sweden
Version 3.0. Utgiven 2019-09-02
BSL14401
Application for validation flight engineer
Version 4. Utgiven 2012-11-19
L1665
Application for validation of Flight Crew Licence – Commercial operations
Version 1. Utgiven 2013-07-05
L1865
Application for validation of Flight Crew Licence – Private operations
Version 1. Utgiven 2013-06-19
L1864
Application form for conversion of ATPL or PPL
Version 1.0. Utgiven 2016-10-11
BSL14227
Application form for language proficiency endorsement
Version 5. Utgiven 2013-03-20
L1787
Application form for the Transfer of Medical Records
Version 1. Utgiven 2014-06-04
L1873
Application of reduced training
Version 1. Utgiven 2019-09-26
TSL7047
Application to carry forbidden dangerous goods
Version 4. Utgiven 2013-05-23
L1833
Application to change the state of issue of PART-FCL (or JAR-FCL) licence to Sweden
Version 3. Utgiven 2014-12-10
L1835
Application to exchange the state of issue of ATCO/Student licence to Sweden
Version 1. Utgiven 2016-01-18
L 1892-1
Application to perform Specialized Operations-Aerial Work in Sweden
Version 2.0. Utgiven 2018-11-09
BSL14386
Apply for modified permit for operations with unmanned aircraft of category 2
Version 2.0. Utgiven 2018-12-14
BSL14418
Apply for permit for operations with unmanned aircraft of category 2
Version 2.0. Utgiven 2018-12-17
BSL14419
ATPL (A) type rating multi-pilot (A) and single-pilot complex (A) high performance
Version 3. Utgiven 2020-01-30
TSL7077
ATPL / type rating skill test or proficiency check for single- or multi-pilot helicopter
Version 4. Utgiven 2019-11-18
TSL7076
Authorisation for check of criminal records
Version 2. Utgiven 2019-04-09
BSL14235
Avanmälan av registerkontrollerad person inom luftfartsskydd
Version 1. Utgiven 2019-03-29
BSL14462
B3 haveri med känd haveriplats
Version 1. Utgiven 2015-10-15
B4 varningslarm
Version 1. Utgiven 2015-10-15
B5 förmodat haveri eller haveri med okänd haveri
Version 1. Utgiven 2015-10-15
B6 hot mot luftfartyg i luften
Version 1. Utgiven 2015-10-15
B7 varningslarm förmodat haveri eller haveri med okänd haveriplats
Version 1. Utgiven 2015-10-15
B8 hot mot luftfartyg i luften
Version 1. Utgiven 2015-10-15
Begäran om dubblett av certifikat
Version 3. Utgiven 2013-04-01
L1760
Begäran om dubblett av medicinskt intyg
Version 2. Utgiven 2013-03-15
L1842
Begäran om förvaring av nationella certifikat eller behörighetsbevis
Version 1. Utgiven 2014-02-27
L1868
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av certifikat enl. ARA FCL 250b
Version 3. Utgiven 2015-10-01
L1867
Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat
Version 1. Utgiven 2015-10-14
L1889
Behörighet att ansöka om registerkontroll för luftfartsskydd
Version 1. Utgiven 2019-04-09
BSL14203
Behörighetsbevis för ensamflygning
Version 1.0. Utgiven 2019-05-06
BSL14448
Bilaga till ansökan om registerkontroll för luftfartsskydd, för personer under 18 år
Version 1. Utgiven 2020-01-29
TSL7098
Bill of sale
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1686
Bird strike reporting form
Version 6. Utgiven 2012-11-20
L1378
Blankett för flygresenärer med funktionsnedsättning som har klagomål på sin resa
Version 1. Utgiven 2020-01-17
TSL7096
Blankett för ifyllande av medicinskt flygprovsprotokoll
Utgiven 2017-04-26
BSL 14258
Blankett för redovisning av insända dokument part 21
Version 1. Utgiven 2016-06-01
TSL14183
CAME revision
Version 3. Utgiven 2017-03-01
L1887
Checklista för import av begagnade luftfartyg från tredje land
Version 1. Utgiven 2019-05-07
TSL7010
Checklista för import av nya luftfartyg
Version 2. Utgiven 2016-04-15
L1828
Checklista för utfärdande av nationella miljö- och luft-värdighetshandlingar
Version 1.0. Utgiven 2017-10-24
BSL14286
Checklista för överföring av begagnade luftfartyg från EU/EASA
Version 2. Utgiven 2013-05-02
L1827
Combined proficiency check for revalidation of class/type rating and EIR
Version 01.00. Utgiven 2016-11-10
BSL14224
CPL Aeroplane
Version 7. Utgiven 2014-04-03
L1646
Dangerous goods occurrence report
Version 1.00. Utgiven 2017-04-18
BSL 14259
Declaration for PBN
Version 2. Utgiven 2017-12-15
BSL 14254
Declaration NCC/SPO (english)
Version 2.0. Utgiven 2017-04-28
Deklaration NCC/SPO (svenska)
Version 2.0. Utgiven 2017-04-28
Deregistering records check personnel for aviation security
Version 1.0. Utgiven 2019-04-08
BSL14463
Dossierinnehåll vid återkommande utvärdering av FSTD
Version 2.0. Utgiven 2019-01-14
BSL14427
Dödande av inteckningshandling eller inteckning enligt lagen om dödande av förkommen handling
Version 3. Utgiven 2020-02-05
L1844
EASA Form 1
Utgiven 2018-02-20
L1690
EASA Form 12
Version 1. Utgiven 2019-11-27
TSL7039
EASA Form 123 – Dokumentering av standardändring/standardreparation (SC/SR)
Version 1. Utgiven 2015-10-09
L1884
EASA Form 15b Airworthiness Review Certificate (för A5)
Version Utgåva 4 (TS utgåva 2). Utgiven 2015-09-01
L1830
EASA Form 15b Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 4 (TS utgåva 3). Utgiven 2015-09-01
L1804
EASA Form 15c Airworthiness Review Certificate (för A4)
Version Utgåva 1 (TS utgåva 1). Utgiven 2017-02-16
L1881
EASA Form 15c Airworthiness Review Certificate (för A5)
Version Utgåva 1 (TS utgåva 1). Utgiven 2017-02-16
L1882
EASA Form 1F
Version 3. Utgiven 2018-02-20
L1829
EASA Form 2
Version 2.0. Utgiven 2019-11-12
BSL14344
EASA Form 2 Bilaga AOC
Version 2.0. Utgiven 2019-07-09
BSL14381
EASA Form 2 Bilaga MG 145 MF AUB, NLO
Version 2.0. Utgiven 2019-01-30
BSL14380
EASA Form 2 Bilaga NCC/NCO/SPO (SpA)
Version 2.0. Utgiven 2018-10-01
BSL14382
EASA Form 2 Bilaga ORA (ATO)
Version 2.0. Utgiven 2018-10-01
BSL14399
EASA Form 2 Bilaga SPO Authorisations
Version 2.0. Utgiven 2018-10-01
BSL14383
EASA Form 21
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1779
EASA Form 37
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1799
EASA Form 4
Version 2.0. Utgiven 2019-08-05
BSL14345
EASA Form 50
Version 1. Utgiven 2019-10-03
TSL7041
EASA Form 51 Application for significant changes or variation of scope and terms of Part 21 POA
Version 1. Utgiven 2019-10-03
TSL7043
EASA Form 60 Application for agreement of production under Part 21 Subpart F
Version 1. Utgiven 2019-11-20
TSL7045
EIR AEROPLANE
Version 1. Utgiven 2015-04-07
L 1877
Elevanmälan
Version 2.0. Utgiven 2020-01-08
BSL14453
Examiner certificate application form and examiner assessment of competence report
Version 2.0. Utgiven 2018-04-24
BSL14368
Fullmakt/proxy
Version 1. Utgiven 2017-08-28
BSL14294
Fångeshandling
Version 4. Utgiven 2014-12-09
L1691
Förordnande/Delegation av Accountable Manager (AM)
Version 2.0. Utgiven 2019-02-20
BSL14444
Förslag på ny PPL-fråga
Version 1. Utgiven 2015-04-23
L-1878
Grundspecifikation
Version 3. Utgiven 2012-11-20
L1527
Grundspecifikation med grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1687
Grundspecifikation, sida 1 - 2
Version 6. Utgiven 2012-11-20
L1503a-b
Grundspecifikation, sida 3-4
Version 7. Utgiven 2012-11-20
L1503c-d
Grundspecifikation, sida 5 - 6
Version 7. Utgiven 2012-11-20
L1503e-f
Hantering Lokala behörigheter AFIS-personal
Version 2.0. Utgiven 2019-03-11
BSL14413
Händelserapport aviation safety report asr
Version 7. Utgiven 2014-08-05
L1662
Händelserapport flygplats
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1764
Händelserapport flygräddning
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1823
Händelserapport privat (engelska)
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1629
IDERA
Inrapportering av tillfällig oförmåga för flygledare, flygledarelev och AFIS personal
Version 1. Utgiven 2017-04-21
BSL 14228
Intyg om förlängning av EIR
Version 1. Utgiven 2017-09-12
BSL14295
Intyg om förlängning av klassbehörigheten SEP (land), TMG och SEP (sjö)
Version 2.0. Utgiven 2018-09-24
BSL14391
IR Aeroplane
Version 1. Utgiven 2017-08-25
L1645
Komponentjournal
Version 6. Utgiven 2012-11-20
L1504
Kontroll av lastfördelningsdiagram på lastinstruktion
Version 3.
L1507
Konvertering av nationella behörigheter för bogsering av segelflygplan mm
Utgiven 2018-03-20
Känd avsändare anmälan om förändring i säkerhetsgodkännande
Version 1.0. Utgiven 2017-10-20
BSL14311
Lastningsinstruktion A
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1383a
Lastningsinstruktion B
Version 3. Utgiven 2012-11-20
L1383b
Lastningsinstruktion C
Version 3. Utgiven 2012-11-20
L1383c
Luftvärdighetsdeklaration/Inspektionsrapport
Version 2. Utgiven 2019-06-03
TSL7024
Läkares anmälan
Version 1. Utgiven 2015-09-28
L 1883
Löneunderlag / Reseorder senior kontrollant
Version 2.0. Utgiven 2018-05-30
BSL14373
Multi-Crew Pilot License (Aeroplane)
Version 2.0. Utgiven 2018-04-09
TSL7078
Nationellt flygtillstånd (förlängningsbart)
Version 3.0. Utgiven 2016-12-08
BSL14217
Notification of Out-based operations
Version 2.0. Utgiven 2018-10-31
BSL14409
Notification of Wet lease-out
Version 1.0. Utgiven 2018-03-02
BSL14358
Notifiering - enstaka positioneringsflygning (one off ferry)
Version 1. Utgiven 2019-10-01
TSL7060
One off
Version 1. Utgiven 2017-03-03
BSL14255
Ophthalmology Examination Report
Version 1. Utgiven 2013-04-05
No 162 (b)
Otorhinolaryngology Examination Report
Version 1. Utgiven 2013-04-05
No 163 (b)
PPL Aeroplane
Version 8. Utgiven 2014-04-03
L1644
Protokoll för operativ inspektion
Version 2.0. Utgiven 2018-05-30
BSL14374
Radiotelefonist - behörighet
Version 6. Utgiven 2013-04-01
L1600
Rapport om haveri/allvarligt tillbud med segel- och motorsegelflygplan
Version 6. Utgiven 2012-11-20
L1540
Referenslista för flyghandbok
Version 7. Utgiven 2015-01-28
L1403
Registrering av Nödradiosändare ELT406 MHz
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1796
Report form for the assessment of competence for TRI/SFI
Version 4. Utgiven 2014-09-08
L1848
Report form for the CPL H skill test
Version 7. Utgiven 2014-09-08
L1674
Report form for the instructor test check
Version 9. Utgiven 2014-04-03
L1675
Report form for the IR H skill test
Version 1. Utgiven 2017-08-25
L1673
Report form for the PPL-H skill test on single-engine or multi-engine helicopters
Version 3. Utgiven 2014-04-03
L1677
Report of combined PC/OPC
Version 2.1. Utgiven 2017-12-11
BSL14318
Request for duplicate of licence or medical certificate
Version 1. Utgiven 2015-12-10
BSL 14170
Revision AMP (ansökan om godkännande/för kännedom)
Version 5. Utgiven 2015-10-05
L1849
Revision av MOE MOM VHB
Version 1. Utgiven 2017-03-30
BSL14257
SAFA rapportera brist på utländskt flygplan
Version 2. Utgiven 2013-02-25
Sjöflygplan
Version 7. Utgiven 2014-09-08
L1609
Skilltest and proficiency checks on sailplanes/powered sailplanes incl. TMG
Version 1. Utgiven 2016-03-17
L1894-1
Specialundersökning av ögon
Version 1. Utgiven 2013-04-05
No 162 (a)
Specialundersökning av öron, näsa och halsorgan
Version 1. Utgiven 2013-04-05
No 163 (a)
SPL/LAPL(S) Sailplane/powered sailplane
Version 1. Utgiven 2016-03-17
L1895-1
Statistikrapport för luftfart
Version 1. Utgiven 2012-11-20
L1845
Temporary Permission to act as ATCO Student
Version 1. Utgiven 2015-11-27
L1890
Temporary permission to exercise privileges
Version 1. Utgiven 2019-05-21
TSL7023
Testimony regarding PBN privileges check
Version 2. Utgiven 2017-12-01
BSL14317
Theoretical examination registration
Version 2.0. Utgiven 2019-03-15
BSL14454
Theoretical test for examiners 2020
Version 1. Utgiven 2019-12-17
TSL7095
Tillägg till grundspecifikation daterad samt grundtomviktsbestämning för varmluftsballong
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1688
Tillägg till grundspecifikation samt grundtomvikts bestämning
Version 5. Utgiven 2012-11-20
L1502
TMGs and single-pilot aeroplanes, except for High-Performance Complex Aeroplanes
Version 1. Utgiven 2020-01-30
TSL7100
Underhållsintyg Bilaga 1 CS-STAN
Version 1.0. Utgiven 2017-10-25
BSL14313
Utbyte av segelflygarcertifikat
Version 1. Utgiven 2016-03-15
L 1893
Utbyte av segelflygarcertifikat enligt kraven i DEL-FCL
Version 1. Utgiven 2016-03-10
L 1893-1
Wake vortex – aircrew office
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1785
Wake vortex - ansps
Version 2. Utgiven 2012-11-20
L1784
Vägningsprotokoll
Version 4. Utgiven 2012-11-20
L1452
Till toppen