Ändring med luftfartygstyp

För att kunna ansöka om att lägga till en typ till ditt EASA Del-66 certifikat, så måste du ha utfört en utbildning på den aktuella typen.  

Det finns olika utbildningsvägar beroende på vilken grupp luftfartyget tillhör.
För luftfartyg i grupp 1 är det krav på att en typutbildning ska genomföras, innehållande en teoretisk och en praktisk del. Utbildningen ska vara genomförd vid en Del-147 organisation. Är det den första typen i en kategori/ underkategori så måste även OJT utföras.

För enskilda typer i grupp 2 och 3 kan utbildningen genomföras genom en typexamination och uppvisande av praktisk erfarenhet.

Du kan få mer information om luftfartygstyper och utbildningskrav.

Följande ska finnas med vid ansökan:

 • Form 19
   Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
 • Del-66 certifikat i original
 • Teoretisk del 
  Intygas antingen genom att ha utfört den teoretiska delen av en typutbildning eller genom typexamination.
 • Praktisk del
  Intygas antingen genom att ha utfört den praktiska delen av en typutbildning eller genom praktisk erfarenhet
 • On the Job Training (OJT)
  Om det är den första typen i en kategori/ subkategori så ska även OJT utföras och intygas.

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument till:

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen, Certifikat
601 73 Norrköping.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!