Luftfartygstyper och utbildningskrav

Här kan du läsa mer om luftfartygtyper och de grupper de tillhör. Även vilka utbildningskrav som gäller för de olika typerna, vilket är beroende på vilken grupp de tillhör.

Luftfartygstyper

De luftfartygstyper som kan läggas in som en typ i Del-66 certifikatet, styrs av EASA genom "typlistan". Typlistan är lite enkelt förklarat ett tillägg till regelverket för Del-66. Typlistan ändras ungefär en gång per år. Som innehavare av ett Del-66 certifikat är det viktigt att du har kontroll på de typer som finns i listan. Speciellt om du innehar luftfartygsgrupper, då det endast är de typer som ingår i gruppen du har befogenhet att utföra underhåll på.

Gruppindelning

Grupp 1

 • Komplexa motordrivna luftfartyg
 • Flermotoriga helikoptrar
 • Flygplan med en certifierad tjänstetopphöjd över FL290
 • Luftfartyg utrustade med fly by wire-styrsystem
 • Andra flygfartyg som kräver en typbehörighet enligt EASA

Grupp 2

2a Flygplan, enmotoriga, propellerdrivna med turbinmotor
2b Helikoptrar, en turbinmotor
2c Helikoptrar, en kolvmotor

Grupp 3

Andra kolvmotordrivna flygplan än de som anges i grupp 1

Grupp 4

Segelflygplan, ballonger och luftskepp

Utbildningskrav

Grupp 1

Införs endast som individuella luftfartygstyper i certifikatet.

För införande av luftfartygstyper i grupp 1 krävs teoretisk och praktisk typutbildning, samt On the Job Training för den första typen i respektive kategori.

Grupp 2

Införs antingen som individuella luftfartygstyper eller luftfartygsgrupp i certifikatet.

Införande av en enskild typ i Grupp 2

För införande av luftfartygstyper i grupp 2 krävs antingen teoretisk och praktisk typutbildning, samt On the Job Training för den första typen i respektive kategori, eller typexamination och praktisk erfarenhet.

Införande av en luftfartygsgrupp för en specifik tillverkare i Grupp 2

För införande av en luftfartygsgrupp för en viss tillverkare krävs uppfyllande av kraven ovan för minst två typer ingående i den aktuella gruppen. Dessa typer ska vara representativa med avseende på den teknologi som finns representerad i gruppen inom följande delsystem:

 • Styrsystem (mekaniska/hydromekaniska/elektromekaniska)
 • Avionik (analoga/digitala)
 • Struktur (metall/komposit/trä)

Det kan krävas fler än två typer för att täcka alla representativa delsystem inom den aktuella gruppen för en viss tillverkare.

Införande av en hel luftfartygsgrupp i Grupp 2 (full subgroup rating)

För införande av en hel luftfartygsgrupp krävs uppfyllande av kraven ovan för minst tre typer från tre olika tillverkare ingående i den aktuella gruppen. Dessa typer ska vara representativa med avseende på den teknologi som finns representerad i gruppen inom följande delsystem:

 • Styrsystem (mekaniska/hydromekaniska/elektromekaniska)
 • Avionik (analoga/digitala)
 • Struktur (metall/komposit/trä)

Det kan krävas fler än tre typer för att täcka alla representativa delsystem inom den aktuella gruppen.

Grupp 3

Införs antingen som individuella luftfartygstyper eller luftfartygsgrupp i certifikatet.

Införande av en enskild typ i Grupp 3

För införande av luftfartygstyper i grupp 3 krävs antingen teoretisk och praktisk typutbildning, samt On the Job Training för den första typen i respektive kategori, eller typexamination och praktisk erfarenhet.

Införande av hela luftfartygsgruppen Grupp 3 (full group 3 rating)

För införande av hela luftfartygsgruppen Grupp 3 krävs uppvisande av praktisk erfarenhet. Den praktiska erfarenheten ska inkludera ett representativt urval av relevanta underhållsåtgärder.

För kategori B1 och B3 kan begränsningar införas i certifikatet, om erforderlig praktisk erfarenhet saknas.

Grupp 4

Införs efter godkända L-examinationer och utförd grundpraktik

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!