Flygtekniker EASA Del-66

Här hittar du information för civila flygtekniker och mekaniker.

För att kunna jobba som civil flygtekniker, så måste du först få grundläggande kunskaper, de grundläggande kunskaperna kan du få vid en EASA Del-147 organisation, det vill säga en utbildningsinstans som utbildar till certifierade flygtekniker.

Efteråt behöver du få grundläggande praktisk erfarenhet, den praktiska grundläggande erfarenheten kan uppnås med praktik vid en EASA Del-145 eller EASA-CAO underhållsorganisation.

När du sedan har de grundläggande kunskaperna och den grundläggande praktiska erfarenheten kan du ansöka om ett EASA Del-66 flygteknikercertifikat vid Transportstyrelsen.

Del-66 certifikatet ger dig möjlighet att jobba som certifierande flygtekniker i flygunderhållsorganisationer som har europeiskt tillstånd, du kan även som jobba som enskild flygtekniker på icke komplexa luftfartyg.

Här kan du få information om:

Förklaring och språköversättning av innehåll i Del-66 flygteknikercertifikat

Med anledning av införande av regelverksändring (EU) 2018/1142 för fortsatt luftvärdighet, så har mallen för flygteknikercertifikatet (EASA blankett 26) utökats med fler kategorier och även med mer text.

Detta innebär att certifikatet blir väldigt svårläst, då texten måste minskas i mallen för att få plats med all information.
Transportstyrelsen har av den anledningen beslutat att ta bort den svenska texten i certifikaten och endast följa regelverkskravet från EASA. Där beskrivs att certifikatet måste vara utformat med engelsk text.

För att fortfarande vara tydliga, så har en översättningstabell tagits fram som baseras på de indelningar som finns i mallen.

Mer information får du i dokumentet Förklaring och språköversättning av flygteknikercertifikat (blankett 26) enligt Del-66.

Utskick av Del-66 certifikat

Transportstyrelsen skickar ut Del-66 certifikatet till registrerad folkbokföringsadress.  Är man folkbokförd utanför Sverige skickar Transportstyrelsen certifikatet till den adress man är skriven på i utlandet.

Det går också att hämta upp Del-66 certifikatet i Transportstyrelsens reception i Norrköping mot uppvisande av godkänd id-handling eller motsvarande efter överenskommelse på förhand.

Del-66 certifikat med folkbokföringsadress utomlands skickas till utlandet i ett ”rekommenderat brev” med spårningsnummer.

Vid ytterligare frågor och om det är svårt att komma fram på telefon har du alltid möjlighet att skicka ett e-postmeddelande till vår funktionsbrevlåda

E-post: flygtekniker@transportstyrelsen.se

Handläggningstider

Hur snabbt ditt ärende handläggs av Transportstyrelsen beror på vad ärendet gäller och hur komplett din ansökan är. Handläggningstiden för ett komplett ärende är upptill  ca 2 veckor.

Kontaktpersoner flygteknikercertifikat Del-66:

        Tel: 

FAQ förfrågningar Del-66, E-post:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Besöksadress till :

Olai Kyrkogata 35, 601 73 Norrköping

Adress till :

Transportstyrelsen, Olai Kyrkogata 35, Luftfartsavdelningen, Del-66,

601 73 Norrköping

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!