Flygtekniker för segelflygplan, ballonger och luftskepp, ELA1

På den här sidan finns information gällande flygteknisk underhållspersonal för segelflygplan, ballong och luftskepp

Information

EASA Del-66 kategori L-certifikat, där kategori L är en kategori som införts i det redan befintliga regelverket för Del-66 certifikat gällande för flygteknisk underhållspersonal.

Innehavare av ett EASA Del-66 certifikat med kategori L kan utföra service, underhåll och underhållsintyg (CRS) på ballonger, luftskepp och olika typer av segelflygplan. Det innebär också att från och med den 1 oktober 2020 ska segelflygplan, ballonger och luftskepp vara underhållna av personal som innehar ett EASA Del-66 certifikat med kategori L och korrekt underkategori för aktuell luftfartygstyp.

EASA Del-66 kategori L 

Följande kategorier gäller för respektive luftfartygstyp i kategori L:

Underkategori          Luftfartygstyp                                              
L1C   Segelflygplan av kompositmaterial
L1 Segelflygplan
L2C Motordrivna segelflygplan och ELA1-flygplan av kompositmaterial
L2 Motordrivna segelflygplan och ELA1-flygplan
L3H Varmluftsballonger
L3G   Gasballonger
L4H  Varmluftsluftskepp
L4G ELA2-gasluftskepp
L5 Andra gasluftskepp än ELA2

Ett EASA Del-66 certifikat har en giltighetstid på fem år, sedan måste det förnyas.

Befogenheter

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori L ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg och uppträda som stödpersonal enligt kategori L för följande:

  • Underhåll som omfattar luftfartygsstruktur, motoranläggning och mekaniska och elektriska system.
  • Arbete som omfattar radioanläggning (COM), nödradiosändare (ELT) och transpondersystem (ATC)
  • Arbete som omfattar andra avioniksystem (GPS, NAV), som kräver enkla tester (utan externa testutrustningar)  för att visa sin funktionsduglighet.

Underkategori L2 inbegriper underkategori L1. Varje begränsning av underkategori L2 i enlighet med punkt 66.A.45 h kommer också att gälla underkategori L1.
Underkategori L2C inbegriper underkategori L1C.

Utbildning

Det är inget krav på att en utbildning ska genomöras vid en Del-147 organisdation. Vid ansökan om utfärdande av ett Del-66 certifikat med kategori L, ska den sökande genom examinationer uppvisa att tillräcklig kunskapsnivå för respektive underkategori är uppfylld. För mer information, se nedan under rubriken “Examinationer”.

Grundläggande teoretisk erfarenhet

För ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat i kategori L krävs uppvisande av avklarade examinationer för respektive underkategori.

Grundläggande praktisk erfarenhet 

För ett utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat i kategori L krävs uppvisande av 2 års grundläggande praktisk erfarenhet på luftfartyg i samma underkategori. Med uppvisande av 1 års prkatisk erfarenhet vid ett utfärdande av ett Del-66 certifikat i kategori L medför en en begränsning på underåll av komplexa underhållsuppgifter enligt tillägg VII till bilaga I (del-M).

Konvertering

En innehavare av nationella privilegier gällande flygteknisk underhållspersonal inom segel- och ballongflyg, kan under 2020 (och i vissa fall längre) ansöka om att få sina privilegier konverterade till ett EASA Del-66 kategori L-certifikat enligt regelverket EASA Del-66.

Examinationer

Transportstyrelsen planerar för att kunna erbjuda examinationer i  underkategorierna L1C, L1, L2C, L2, L3H och L4H.

Följande moduler gäller för respektive underkategori:

Underkategori Luftfartygstyp Examinationsmoduler
L1C Segelflygplan av kompositmaterial

1L, 2L, 3L, 5L, 7L,12L

L1 Segelflygplan 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 12L
L2C Motordrivna segelflygplan och ELA1-flygplan av kompositmaterial

1L, 2L, 3L, 5L, 7L, 8L, 12L

L2 Motordrivna segelflygplan och ELA1-flygplan 1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 12L
L3H Varmluftsballonger 1L, 2L, 3L, 9L,
L3G Gasballonger

1L, 2L, 3L, 10L

L4H Varmluftsluftskepp

1L, 2L, 3L, 8L, 9L, 11L and 12L

L4G ELA2-gasluftskepp

1L, 2L, 3L, 8L, 10L, 11L and 12L

L5

Andra gasluftskepp än ELA2

Basic knowledge requirements for any B1 subcategory plus

8L (for B1.1 and B1.3), 10L, 11L and 12L

Examinationer moduler

Examinationsämnen i kategori L:

1L ‘Basic knowledge’ 

2L  Human factors

3L ‘Aviation legislation’

4L ‘Airframe wooden/metal tube and fabric’ 

5L ‘Airframe composite’ 

6L ‘Airframe metal’ 

7L ‘Airframe general’ 

8L ‘Power plant’ 

9L ‘Balloon/Airship hot air’ 

10L ‘Balloon/Airship gas (free/tethered)’ 

11L  Airships hot air/gas

12L ‘Radio Com/ELT/Transponder/Instruments’

Ytterligare information

För frågor angående examinationer i kategori L och övrig information hänvisas till:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!