Befogenheter vid innehav av ett Del-66 certifikat

Som innehavare av ett Del 66 certifikat tilldelas du vissa befogenheter beroende på vilken kategori du innehar. Här beskrivs befogenheterna och vilka krav som ställs på dig för att du ska kunna utöva och behålla befogenheterna.

Ett Del-66 certifikat ger innehavaren en kvalifikation inför en auktorisation

För att få en auktorisation ska du: 

 • Uppfylla tillämpliga krav i bilaga I (Del-M) och bilaga II (Del-145).
 • Under de senaste två åren antingen ha minst sex månaders erfarenhet av underhåll enligt de befogenheter som anges i certifikatet för luftfartygsunderhåll eller uppfylla villkoren för utfärdande av tillämpliga befogenheter.
 • Ha tillräcklig kompetens för att intyga underhåll på motsvarande luftfartyg.
 • På en begriplig nivå kunna läsa, skriva och prata de språk som förekommer i den tekniska dokumentationen (det kan vara flera språk) och de förfaranden som är nödvändiga för att utfärda underhållsintyg på luftfartyget.

De befogenheter som kan innehas för respektive kategori är följande:

Kategori A1, A2, A3 och A4

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori A ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg efter:

 • Planerat linjeunderhåll (daglig tillsyn eller motsvarande) av mindre omfattning
 • Åtgärdande av enkla fel inom ramarna för de uppgifter som specifikt anges i auktorisationen (tasktraining) enligt Del 145

Kategori B1.1,  B1.2,  B1.3,  och B1.4

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori B1 ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg och uppträda som stödpersonal i kategori B1 efter:

 • Underhåll som omfattar luftfartygsstruktur, motoranläggning och mekaniska och elektriska system
 • Arbete som omfattar avioniksystem, som kräver endast enkla test för att visa sin funktionsduglighet och som inte kräver felsökning

Kategori  B3  (upp till 2000kg)

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori B3 ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg och uppträda som stödpersonal i kategori B3 efter:

 • Underhåll som omfattar luftfartygsstruktur, motoranläggning och mekaniska och elektriska system
 • Arbete som omfattar avioniksystem, som kräver endast enkla test för att visa sin funktionsduglighet och som inte kräver felsökning

Kategori B2

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori B2 ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg och uppträda som stödpersonal i kategori B2 efter:

 • Underhåll som omfattar avioniksystem och elektriska system
 • Åtgärder som omfattar elektronik och avionik i motoranläggningar eller
  mekaniska system, som kräver endast enkla test för att visa sin funktionsduglighet
 • Planerat linjeunderhåll av mindre omfattning
 • Åtgärdande av enkla fel inom ramarna för de uppgifter som specifikt anges i auktorisationen enligt Del 145
  Gäller endast för de typer som innehas i certifikatet

Kategori B2L

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori B2L ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg och uppträda som stödpersonal i kategori B2L i följande:

 • Underhåll på elektriska system
 • Underhåll utfört på avioniksystem för inom gränserna för certifikatets sytemklassificeringar (system ratings) särskilt utfärdade på certifikatet, och
 • När innehavare av ratingen "airframe system" får åtgärder som omfattar elektronik och avionik i motoranläggningar eller
  mekaniska system utföras, som kräver endast enkla test för att visa sin funktionsduglighet

Kategori L  (ELA 1)

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori L ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg och uppträda som stödpersonal i kategori L i följande system:

 • Underhåll som omfattar luftfartygsstruktur, motoranläggning och mekaniska och elektriska system
 • Arbete med radio, nödsändare (ELT) och -arbete som omfattar avioniksystem, som kräver endast enkla test (BITE) för att visa sin funktionsduglighet och som inte kräver felsökning.
 • Arbete som omfattar avioniksystem, som kräver endast enkla test (BITE) för att visa sin funktionsduglighet och som inte kräver felsökning.
 • Underkategori L2 inkluderar underkategori L1.
 • Eventuell begränsning till underkategori L" i enlighet med 66.A.45 h blir även tillämplig på underkategori L1.
 • Underkategori L2C inkluderar underkategori L1C.

Kategori C

Ett certifikat för luftfartygsunderhåll enligt kategori C ger innehavaren rätt att utfärda underhållsintyg efter basunderhåll av luftfartyg. Befogenheterna är tillämpliga på luftfartyget i dess helhet.

Kontakta oss

Har du frågor kring flygteknisk underhållspersonal?

Kontakta oss genom att skicka ett mejl till flygtekniker@transportstyrelsen.se 
Telefon: 0771-503 503

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!