Typexamination

För luftfartygstyper i grupp 2 och 3 samt nationella (Bilaga I, Anex I) luftfartyg kan du istället för en utbildning i en Del-147 organisation, ansöka om att få utföra en typexamination hos Transportstyrelsen.

Beroende på vilken grupp ett luftfartyg hör till så gäller olika krav på typutbildning.
En typexamination kan utföras för luftfartyg i grupperna:

  • Grupp 2a - Flygplan, enmotoriga, propellerdrivna med turbinmotor.
  • Grupp 2b - Helikoptrar, en turbinmotor.
  • Grupp 2c - Helikoptrar, en kolvmotor.
  • Grupp 3 - Andra kolvmotordrivna flygplan än de som anges i grupp 1
  • Kategori L - Segelflygplan, ballonger och luftskepp
  • Nationella luftfartyg  Annex 1 (Bilaga-1), som ej administreras av EASA

En typexamination utförd av Transportstyrelsen kan vara skriftlig, muntlig eller praktisk. Även en kombination kan förekomma. 

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blankett "Ansökan om typexamination".

Ansökan och frågor skickas via e-post till

flygtekniker@transportstyrelsen.se 

Ansökan kan även skickas till följande adress:
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen Del-66
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!