Typexamination (Bilaga I, Anex I)

För nationella luftfartygstyper (Bilaga I, Anex I)  i grupp 1, 2, 3 och kategori L som ej längre administreras av EASA eller inte finns upptagna som ett luftfartyg i BCL som en enskild typ, kan du ansöka om att få utföra en nationell typexamination hos Transportstyrelsen.

En nationell typexamination kan utföras för luftfartyg i grupperna:

  • Flygplan i nationell underhållsgrupp 1, 2 och 3
  • Helikoptrar i nationell underhållsgrupp 1, 2 och 3
  • Nationella Segelflygplan, ballonger och luftskepp
  • Luftfartyg som ej administreras av EASA och som ej finns upptagna i BCL LFS 2004:25

En nationell typexamination utförd av Transportstyrelsen kan vara skriftlig, muntlig eller praktisk. Även en kombination kan förekomma. 

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blankett "Ansökan om typexamination".

Ansökan och frågor skickas via e-post till

flygtekniker@transportstyrelsen.se 

Ansökan kan även skickas till följande adress:
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen Del-66
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!