Examination Credit  - förlängning av EASA 147 CoR

Du kan ansöka om att få dina teoretiska kunskaper EASA Del-147 (CoR) modulprov tillgodoräknade. Detta kan bli aktuellt om det har gått mer än tio år sedan du genomförde din teoretiska utbildning och ännu inte har ansökt om utfärdande av ett Del-66 certifikat.

Bra att veta

Det regelverk som beskriver detta började gälla 2012-08-01. De utbildningsintyg (Certicicate Of Recognition) som är utfärdade innan dess får startdatum 2012-08-01. Detta innebär att det först är tio år från det datumet som det kan bli aktuellt att ansöka om tillgodoräknande av styrkta kunskaper.
De kunskaper som kan tillgodoräknas är endast de som har utförts i en Del-147 organisation enligt Del-66 utbildningsunderlag.

Granskning och resultat

När Transportstyrelsen granskar dina styrkta kunskaper, så jämför vi det utbildningsunderlag som ligger till grund för ditt utbildningsintyg med dagens utbildningsunderlag.
Granskningen innefattar modul, undermodul och kunskapsnivån. Transportstyrelsen utfärdar ett beslut och meddelar dig skriftligen om de tillgodoräknanden som är beviljade. Ett utfärdat beslut om tillgodoräknande av styrkta kunskaper är giltigt i tio år. Efter det kan du återigen ansöka om tillgodoräknande av styrkta kunskaper.

Ansökan

Du kan börja att ansöka om en tidförlängning av dina EASA 147 modulexaminationer (Certificate of Recognition) tidigast den 2022-08-01. Du ansöker genom att fylla i blankett "Examination Credit - Ansökan om tillgodoräknande av styrkta kunskaper".
Till ansökan ska du bifoga de utbildningsintyg (Certificate of Recognition) som granskningen ska baseras på. 

Avgift

Transportstyrelsen tar för närvarande ut en avgift på SEK 4900 kronor för ett tillgodoräknande av ett utfärdat utbildningsintyg (Certificate of Recognition)  

Frågor

Frågor angående Examination Credit  - Tillgodoräknande av styrkta kunskaper besvaras med frågor till:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument via e-post till

luftfart@transportstyrelsen.se

Ansökan kan även skickas till följande adress:
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping