Teoriprov för piloter

För att bli pilot ska du efter genomförd utbildning hos en utbildare genomgå ett teoriprov. Här kan du läsa mer om vilka krav det finns för att bli godkänd samt vilka regler som gäller vid provskrivningen. Teoriprovet genomförs online med hjälp av ett system som heter PEXO.

Teoriprov till flygcertifikat

För att som elev kunna skriva Transportstyrelsens teoriprov till LAPL, PPL, IR, BIR, CPL och ATPL behöver du gå via en flygskola som sedan anmäler dig till teoriexamination. I samband med att din flygskola anmäler dig skickas en förskottsfaktura på teoriprovsavgifterna från Transportstyrelsen till din bostadsadress. I denna faktura ingår avgiften för provvakt och provlokal.

Teoriprovskrivning till SPL genomförs hos Svenska segelflygförbundet.
Teoriprovskrivning till BPL genomförs hos Svenska ballongfederationen.

Genom att använda nedanstående e-tjänst kan du söka fram utbildningsorganisationer inom respektive certifikat/behörighet:

Sök tillståndshavare med gällande tillstånd

Språk i teoriexaminationer

Samtliga teoriprov skrivs på engelska förutom för LAPL/PPL där provskrivning även kan genomföras på svenska.

Boka tid för teoriprov

För att skriva teoriprovet behöver du boka en tid med en provvakt. Detta kan göras av dig själv eller av din utbildare. Provvakterna arbetar på uppdrag av Transportstyrelsen. 

Lista över gällande provvakter

Prov till ATPL och CPL kan enbart skrivas vid en flygskola(ATO) som tillhandahåller teoretisk utbildning till dessa certifikat.

För att kunna skriva proven behöver din flygskola ha anmält dig till teoriexamination och markerat att skolprov är genomfört i PEXO.

Aktuella avgifter för teoriprov

Krav för att bli godkänd

 • Du ska få godkänt på samtliga prov som ingår i din examination inom 18 månader. Detta räknas från den månad du skriver ditt första prov till den sista dagen i den 18:e månaden.
 • För att bli godkänd på en enskild provskrivning krävs minst 75 procent rätt.
 • Du har maximalt 4 försök/ämne med undantag för BIR som har obegränsat antal försök per modul.

Vid examination av ATPL, CPL, IR och CB-IR behöver alla prov genomföras inom 6 sittningsperioder á 14 kalenderdagar. Omprov kan inte skrivas inom samma sittningsperiod.

Om du går över någon av ovanstående gränser så krävs det kompletterande utbildning vid en flygskola samt en ny komplett examination.

Regler för provskrivning

Hjälpmedel

Inga hjälpmedel utöver de i tabellen nedan är tillåtna att ta med till provet. 

För PPL-prov För CPL-, IR- och ATPL-prov

Linjal

Linjal

Passare

Passare

Transportör

Transportör

Navskiva

Navskiva

En icke programmerbar, icke alfanumerisk kalkylator med normala vetenskapliga funktioner.

En icke programmerbar, icke alfanumerisk kalkylator med normala vetenskapliga funktioner.

Karta 2152AB

CAP 696,CAP 697, CAP 698, CAP 758

Prestandabilagor L1P (Transportstyrelsens prestandabilagor)

Jeppesen General Student Pilot Route Manual

 

Engelskt - Svenskt/Norskt/Danskt översättningslexikon

Utrustning som ej får medtagas till teoretisk examination

Det är inte tillåtet att på något sätt dokumentera innehåll från de teoretiska examinationerna, de är sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Med anledning av det så reglerar vi vad som är tillåtet att medföra vid examination.

Följande är ej tillåtet att medföra under teoretisk examination:

 • Alla typer av kommunikationsutrustning
  • Mobiltelefon/surfplatta
 • Alla typer av klockor
  • Analog
  • Digital
  • Smartwatch
 • Alla typer av in- eller uppspelningsutrustningar
 • Alla typer av utrustning med foto och filmmöjligheter

Regler under examination

 • Det är inte tillåtet att kommunicera med någon annan än provvakten 
 • Enbart webbsidan PEXO är tillåtet att ha uppe
 • Det är tillåtet att markera text i utrustningen men att tillföra information kommer räknas som fusk
 • Det är inte tillåtet att på något sätt dokumentera innehåll från examinationerna

Brott av examinationsregler

Vid brott, eller försök till brott av ovan bestämmelser kan hela examinationen ogiltigförklaras och du kommer förhindras att göra fler examinationer i samtliga EASA-medlemsstater under en period på minst 12 månader.

Innehållet i proven är sekretessbelagd information enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och det kan därför vara olagligt att sprida information från de teoretiska examinationerna.

Om du har synpunkter på provet

Om du upplever att något på ditt prov är felaktigt rörande innehåll, frågeformulering, bilagor med mera så finns det en funktion i provsystemet där du kan kommentera enskilda frågor. Denna funktion ska användas för att Transportstyrelsen ska kunna gå tillbaka till provet och kontrollera den fråga som ni upplever felaktigheter med.

Det är också bra om du uppmärksammar provvakten på dina synpunkter. Provvakten kan då verifiera synpunkterna om det skulle krävas. Vill du få ett prov granskat, där du upplevt felaktigheter, vänd dig till din utbildare och be dem kontakta oss rörande ditt prov.

PEXO demo

Om du vill du prova PEXO finns det en demonstrationsmodul där du kan se hur systemet är uppbyggt och hur det används.

Demonstrationsmodul PEXO

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!