Grundläggande kunskaper

De grundläggande kunskaperna får du när du genomfört nödvändig utbildning på en Del-147 godkänd skola. Vad utbildningen ska innehålla beskrivs i regelverket för Del-66 och hur utbildningen ska genomföras beskrivs i regelverket för Del-147.

När du ansöker om ett Del-66 certifikat ska du kunna uppvisa att du genomfört en godkänd utbildning på rätt nivå för den sökta kategorin/underkategorin.

Utbildningen är uppdelad i moduler. Regelverket för Del-66 beskriver vilka moduler som ska genomföras för respektive kategori/underkategori.

Du ska även samla på dig grundläggande erfarenheter. Hur lång tid det tar beror på vilken typ av utbildning du har genomfört. Läs mer om grundläggande erfarenheter.

Olika sätt att uppnå de grundläggande kunskaperna

En godkänd utbildning

För att uppnå kraven som ställs på en fullständig utbildning så ska utbildningen vara genomförd vid en Del-147 godkänd skola där du har:

  • följt utbildningens kursplan
  • genomfört alla moduler mot den kategori/underkategori du kommer att ansöka om
  • genomfört utbildningens interna och externa praktik.

Utbildningen ska vara genomförd under den tid som utbildningsorganisationer har beskrivit i sin handbok (MTOE) och som Transportstyrelsen har godkänt.

Tiden för att genomföra den grundläggande erfarenheten är mellan 1-2 år beroende på vilken kategori/underkategori du kommer att ansöka om.

Utbildningsintyg

Efter godkänd utbildning får du ett intyg, ett Basic Training Certificate of Recognition. Det intyget är accepterat hos alla EASA medlemsländer.

Utbildning genom examinationer

Du kan även vända dig till en Del-147 organisation för enbart genomföra examinationer mot den kategori/underkategori du vill ansöka om.

Tiden för att genomföra den grundläggande erfarenheten blir då längre, mellan 3-5 år, beroende på vilken kategori/underkategori du kommer att ansöka om.

Utbildningsintyg

Efter godkänd utbildning får du ett intyg, ett Basic Examination Certificate of Recognition. Ett sådant intyg är accepterat bland alla EASA medlemsländer.

Relevant utbildning

Transportstyrelsen har möjlighet att bedöma din utbildning som en annan relevant utbildning. Du ska då ha utfört din utbildning vid en Del-147 organisation, men där du inte har uppnått kraven för den godkända utbildningen.

Då det finns många olika varianter av utbildningar, så sker Transportstyrelsens bedömning individuellt vid varje ansökan om utfärdande av Del-66 certifikat.

Tiden för den grundläggande erfarenheten kan reduceras från 3-5 år ner till 2-3 år, beroende på vilken utbildning du genomfört och kan uppvisa.

Du måste kunna styrka att du genomfört en relevant utbildning.

Utbildningsintyg

Det intyg som ges efter att du genomfört en godkänd utbildning är ett Basic Examination Certificate of Recognition.

Du måste även kunna visa upp ett intyg som styrker att du genomfört en relevant utbildning. 

Utbildning äldre än tio år

Har du genomfört en utbildning som är äldre än tio år och ännu inte har ansökt om utfärdande av ett Del-66 certifikat, så kan du ansöka om att få den utbildningen tillgodoräknad.

För att få mer information, gå till sidan tillgodoräknande av styrkta kunskaper.

Godkända utbildningsorganisationer

För att få mer information om vilka utbildningsorganisationer i Sverige som har ett tillstånd enligt Del-147 och vilka kategorier/underkategorier de utbildar till, gå till sidan godkända Del-147 skolor i Sverige.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!