Typutvärdering - Type Evaluation

I och med Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2023/989 så utförs Typutvärdering på Grupp 2 och 3 luftfartyg, den föregående benämningen "Typexamination" utgår på EASA luftfartyg.

För EASA luftfartygstyper i grupp 2 och 3 kan du istället för en utbildning i en Del-147 organisation, ansöka om att få utföra en Typutvärdering hos Transportstyrelsen.

De nya reglerna börja gälla från och med den 12 juni 2024.

Beroende på vilken grupp ett luftfartyg tillhör så gäller olika krav på typutbildning.
En typutvärdering kan utföras för luftfartyg i grupperna:

  • Grupp 2a - Flygplan, enmotoriga, propellerdrivna med turbinmotor.
  • Grupp 2b - Helikoptrar, en turbinmotor.
  • Grupp 2c - Helikoptrar, en kolvmotor.
  • Grupp 3 - Andra kolvmotordrivna flygplan än de som anges i grupp 1
  • Kategori L - Segelflygplan, ballonger och luftskepp

En typutvärdering utförd av Transportstyrelsen kan vara skriftlig, muntlig eller praktisk. Även en kombination kan förekomma.

Krav på grundläggande erfarenheter vid Typutvärdering  

Efter utförd Typutvärdering med Transportstyrelsen så behöver du uppvisa grundläggande typpraktik på den typ du har utfört Typutvärdering på.       

När du ska uppvisa grundläggande praktisk erfarenhet på typen efter Typutvärdeing så ska du basera den på Appendix II till AMC (Aircraft Type Practical Experience an On the job Training - List of Tasks) som finns i EASA Del-66 regelverket. Erfarenheten ska bestå av relevanta uppgifter som är representativa för den typ du ansöker om.

Du ska använda Transportstyrelsens praktiklista "Demonstration of practical experience – Type Evaulation" för att dokumentera den grundläggande erfarenheten på den typ du har utfört Typutvärdering på.

50% av praktikuppgifterna får utföras före utförd Typutvärdering. Utvalda praktikuppgifter bestäms av organisationen och behöver ej få ett förhandgodkännande av Transportstyrelsen

Ifylld och färdigställd praktiklista "Demonstration of practical experience – Type Evaulation" bifogas med ansökan EASA Form 19 vid utökning. 

On The Job Training (OJT) efter Typutvärdering

Det finns inget krav på OJT efter utförd och godkänd Typutvärdering, även om det är den första typen i en kategori/underkategori. Transportstyrelsens praktiklista "Demonstration of practical experience – Type Evaulation" kan ersätta OJT enligt Del-66.A.45 endorsement with aircraft ratings. OJT går att utföra enligt organisation MOE procedurer men då utgår istället "Demonstration of practical experience – Type Evaulation"

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blankett "Ansökan om typutvärdering".

Ansökan och frågor skickas via e-post till

flygtekniker@transportstyrelsen.se 

Ansökan kan även skickas till följande adress:
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen Del-66
601 73 Norrköping

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!