Certifikat och behörigheter för piloter

Här har vi samlat information kring certifikat och behörigheter till piloter.

Flygcertifikat

Beroende på vilket typ av pilot du vill bli krävs olika certifikat med olika utbildningar. Vill du arbeta som pilot krävs det till exempel att du har ett kommersiellt certifikat, men vill du bara flyga för privata ändamål utan att ta betalt räcker det med ett privatflygarcertifikat. Här kan du läsa mer om flygcertifikaten.

Flygcertifikat

Typ- och klassutbildning

För att du ska få flyga ett luftfartyg som tillhör en klass eller är klassad som en specifik typ måste du gå en utbildning för det specifika luftfartyget.

Typ- och klassutbildning (Typerating)

Här kan även du som redan har behörighet för en typ eller klass läsa mer om hur du ska förnya eller förlänga din behörighet.

Behörigheter

Här har vi samlat information om olika behörigheter för piloter, som t.ex. för mörkerflygning, instrument (IR) med mera.

Behörigheter för piloter

Konvertering av nationella behörigheter

Nationella behörigheter måste konverteras över till EU-behörigheter och skrivas in i flygcertifikaten för att befogenheterna fortsättningsvis ska kunna nyttjas.

Konvertering av nationella behörigheter

Praktiskt information kring ditt flygcertifikat

Här kan du som pilot få praktiskt information om vad som gäller vid borttappat, stulet eller förstört flygcertifikat samt hur du återkallar det.

Praktisk information kring ditt flygcertifikat

Om du har ett icke-europeiskt flygcertifikat

Här kan du som har ett icke-europeiskt flygcertifikat läsa mer om bland annat hur du validerar eller konverterar ditt certifikat.

Certifikat från land utanför EASA

Återupptagande av svenskt nationellt flygcertifikat

Ni finner information om återtagande av svenskt nationellt flygcertifikat på sidan: 
Frågor och svar inom området certifikat och utbildning (se Flygutbildning – praktisk)

Bilaga I-luftfartyg

För dig som flyger bilaga I-luftfartyg finns information du behöver känna till på nedanstående sida.

Bilaga I-luftfartyg

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!