FSTD (utbildningshjälpmedel för flygsimulering)

En FSTD är ett utbildningshjälpmedel som simulerar en specifik flygplans/helikopter-typ eller en generell flygplans/helikopter-klass. De kan i olika omfattning användas i stället för ett luftfartyg för utbildning och praktisk examination till certifikat och behörigheter enligt Del-FCL.

En FSTD används för:

  • obligatoriska övningar där användandet av ett luftfartyg skulle innebära en alltför stor risk
  • obligatoriska övningar där att använda en FSTD ger lika bra eller bättre träningseffekt som att använda ett luftfartyg
  • allmän träning där FSTD kan ge en kostnadseffektiv träning jämfört med att använda ett luftfartyg

FSTD indelas i fyra kategorier som i olika grad kan ge kreditering vid utbildning till certifikat och behörigheter samt användas till olika sorter av praktisk examination:

  • flygsimulator (FFS, Full Flight Simulator)
  • flygutbildningshjälpmedel (FTD, Flight Training Device)
  • utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT, Flight and Navigation Procedures Trainer)
  • utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentutbildning (BITD, Basic instrument Training Device)

Kvalificering av en FSTD

En FSTD-kvalificering baseras på den utvärdering som görs för att fastställa att utbildningshjälpmedlet överensstämmer med relevanta tekniska standarder och lagstadgade normer och krav. Kraven definieras i Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 Del-ARA och Del-ORA med tillhörande AMC och GM samt i certifieringsspecifikationerna CS-FSTD(A) (för flygplansimuleringar) och CS-FSTD(H) (för helikoptersimuleringar). Äldre FSTD bibehåller kvalificeringen enligt de regler som var gällande när FSTD genomgick sin grundläggande kvalificering.

FSTD-operatör

En organisation som opererar en kvalificerad FSTD, en FSTD-operatör, ska uppfylla kraven på ett ledningssystem i enlighet med ORA.GEN samt omhänderta kraven i ORA.FSTD i sitt manualverk.

Om FSTD-operatören är ett ATO uppfyller organisationen redan kraven på ett ledningssystem enligt ORA.GEN. De behöver dock omhänderta kraven i enlighet med ORA.FSTD i sitt manualverk.

För en FSTD-operatör som inte är ett ATO krävs ett ledningssystem inkluderande en Accountable Manager (AM), en Safety Manager (SM) samt en Compliance Monitoring Manager (CMM). Det krävs även ett manualsystem som omhändertar kraven på ett ledningssystem enligt ORA.GEN samt kraven i ORA.FSTD.

För att bli en godkänd FSTD-operatör, läs mer på sidan Bli en godkänd FSTD-operatör.

För information om hur ni upprätthåller er FSTD-kvalificering, läs mer på sidan Upprätthållande av en FSTD-kvalifikation.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!