Frågor och svar för flygteknisk underhållspersonal

Här hittar du frågor och svar för flygteknisk underhållspersonal

Vanliga frågor och svar

Vid ansökan om förnyelse av ett utgånget EASA Del 66 certifikat ska du bifoga en försäkran om att du för tiden certifikatet varit ogiltigt inte utfärdat något underhållsintyg (CRS) sedan giltigheten på certifikatet gick ut.

Transportstyrelsen (TS) har inte kapacitet att pröva ansökningar från sökande som är bosatta utanför EU, såvida den sökande inte har yrkes- eller bostads kopplingar till Sverige.

TS måste kunna verifiera dokument och utföra revisioner av personal och organisationer. Dessa kontroller och revisioner är möjligt att utföra endast om den som ansöker om en personlig licens hos TS arbetar för ett företag med en anknytning till Sverige, eller bor i Sverige.

Om det vid ett senare tillfälle, uppnår dessa kriterier, är du välkommen att kontakta oss igen.

The Swedish Transport Agency (STA) does not have the capacity to examine applications from licensed personnel with no professional or residential connections to Sweden.

It is an absolute necessity for the STA to be able to verify documents and perform audits of personnel and organizations. These verifications and audits are possible to perform only if the person applying for a personal licence with the STA works for a company with a connection to Sweden, or lives in Sweden.

If, at a later stage, you meet these criteria, you are welcome to contact us again.

 

Normal handläggningstid för ändring eller förnyelse av flygteknikercertifikat är 15 dagar. Vid utfärdande av första certifikat eller kompletteringar av ärenden är handläggningstiden något längre.

Det finns inget sätt att konvertera ett flygteknikercertifikat som är utfärdat av annan myndighet utanför EASA. För att kunna ansöka om EASA Del-66 certifikat krävs godkända examinationer enligt Del-66 i berörda moduler tillsammans med erforderlig praktisk erfarenhet.

Begränsningen gäller för flygplan med kompositstruktur i grupp 3. Begränsningarna styrs vid konvertering av tidigare grupper enligt 66.B.125. Begränsningen sätts inte vid konverteringen om certifikatsinnehavaren tidigare har typer vars huvudstruktur är komposit, t ex Diamond DA20/DA40 eller Boeing 787.

Vid utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat så ställs krav på teoretisk utbildning samt grundläggande praktisk erfarenhet.

Från och med 2022-04-01 så accepterar Transportstyrelsen praktik på militära luftfartyg som grundläggande praktisk erfarenhet vid ansökan om utfärdande av EASA Del-66 certifikat. För vidare information se transportstyrelsens hemsida: https://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/Certifikat-och-utbildning/Flygtekniker/militar-praktik/

Nej, som teoretisk utbildning räknas enbart godkända examinationer enligt Del- 66
utförda i en godkänd Del-147 organisation.

Transportstyrelsens certifikatsystem hålls kontinuerligt uppdaterat via folkbokföringen och ändring sker automatiskt vid nästa ändring eller förnyelse. Transportstyrelsen har inte möjlighet att ändra namn och personuppgifter på EASA Del 66 certifikat. 

För att rätta en felaktig uppgift skickar du in ditt EASA Del 66 certifikat för korrigering. Skicka in en ansökan (EASA Form 19) och beskriv vilken uppgift som ska korrigeras. Ditt certifikat förnyas inte så tänk på att giltighetstiden förblir oförändrad. Vi tar inte ut någon avgift för korrigeringen. Transportstyrelsen kan inte korrigera namn och personuppgifter på EASA Del 66 certifikat.

Tidigare har det förekommit att tillståndsavgifter för så kallade personliga tillstånd har fakturerats berörd persons arbetsgivare, som betalat avgiften. Vi har emellertid insett att detta var felaktigt.

Vår motivering är att ett personligt tillstånd är ett tillstånd som baseras på att personen har uppfyllt de krav som ställs för att få det. Tillståndet kan användas oavsett vilken arbetsgivare tillståndshavaren har. Vi har kommit fram till att när det gäller ett personligt tillstånd så är tillståndshavaren betalningsansvarig. Transportstyrelsen bör inte lägga över betalningsansvaret på någon annan eftersom den enskilde tillståndshavaren får ta konsekvenserna om fakturan inte betalas. Vi fakturerar därmed tillståndshavaren för att vara så säkra som möjligt på att fakturan hamnar rätt och för att uppmärksamma personen på att det finns en fordran.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!