Utfärdande

Här får du information om hur du ska gå tillväga för att ansöka om utfärdande av ett EASA Del-66 certifikat.

Följande ska finnas med vid ansökan:

 • Form 19
  Ansökan ska skrivas på FORM 19, blankett L1742.
  Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
 • Grundläggande kunskaper
  Certificate of Recognition från en Del-147 godkänd skola, Basic Training eller Basic Examination.
  Du kan få mer information om grundläggande kunskaper.
 • Grundläggande erfarenheter
  Loggbok eller praktiklista på utförd grundläggande erfarenhet krävs från och med 2019 oktober.
  Du kan få mer information om hur den grundläggande erfarenheten ska dokumenteras.
 • Kompletterande intyg för eventuell reducering av praktiktid vid Basic Examination
  Om du har deltagit vid en utbildning och har ett Basic Examination Certificate of Recognition, kan din praktiktid reduceras efter bedömning av Transportstyrelsen. Vid sådana fall måste det finnas ett intyg ifrån Del-147-skolan, som styrker att du deltagit i skolans utbildning och framför allt i skolans schemalagda praktik.

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument till:

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen, Certifikat
601 73 Norrköping