Praktisk erfarenhet

Praktisk erfarenhet ska genomföras i samband med införande av ny typ genom typexamination och vid införande av grupper i luftfartygsgrupperna 2 och 3.
Praktisk erfarenhet ska också uppvisas för att ta bort en begränsning.

När ska praktisk erfarenhet uppvisas?

Praktisk erfarenhet används för olika områden inom Del-66.

När du ska ansöka om en enskild luftfartygstyp genom typexamination ska du uppvisa praktisk erfarenhet. Även vid ansökan om luftfartygsgrupper från grupp 2 och 3.

Hur ska praktisk erfarenhet uppvisas?

När du ska uppvisa praktisk erfarenhet så ska du basera den på Appendix II till AMC som finns i Del-66 regelverket. Erfarenheten ska bestå av relevanta uppgifter som är representativa för den typ eller grupp du ansöker om. Minst 50 % av de uppgifter som är representativa ska utföras.

Enskild luftfartygstyp

När det gäller en enskild luftfartygstyp så är det endast de system som är representativa för den specifika typen som är relevanta.
Läs mer om införande av enskild typ genom typexamination.

Luftfartygsgrupp

Om du vill ansöka om en luftfartygsgrupp, så måste du titta på gruppens helhet och vilka system som finns. 
Till en hjälp har TS tagit fram ett dokument som heter "Relevanta system för luftfartygsgrupper". Du hittar dokumentet under "relevant information".

Baserat på den praktiska erfarenhet du uppvisar, så kan även begränsningar läggas in i ditt certifikat vid handläggning av ditt certifikatsärende.
Läs mer om begränsning i certifikat.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!