Direkt godkännande av typutbildning (Direct Approval)

Normalt ska en typutbildning genomföras vid en utbildningsorganisation godkänd enligt Del-147. I de fall en utbildning inte finns att tillgå kan man ansöka om ett direkt godkännande (Direct Approval) hos Transportstyrelsen.

En person eller en organisation kan ansöka om ett direkt godkännande (Direct Approval) för både den teoretiska och den praktiska delen av en typutbildning. Utbildningen ska följa kraven beskrivna i EU 1321/2014, bilaga III, tillägg III. Kraven beskrivs för den teoretiska delen i kapitel 3.1 och för den praktiska delen i kapitel 3.2.

Kraven är samma som de en Del-147 organisation utbildar mot.

Transportstyrelsen följer paragraf 66.B.130 vid bedömning av den sökta utbildningen.

Transportstyrelsen kommer att genomföra en granskning på plats av den godkända utbildningen, vilket betyder att vi behöver veta ett lämpligt datum för detta.

Direkt godkännande från annan myndighet

Vill du som är innehavare av ett svenskt Del-66 certifikat utföra en typutbildning genom ett direkt godkännande utgivet av en annan myndighet, så måste Transportstyrelsen godkänna den först.

Följande uppgifter ska redovisas av den person eller organisation som ansöker om Direct Approval

För teoretisk utbildning 

 • Beskrivning av innehåll och längd på sökt utbildning inklusive Training Need Analysis (TNA)
 • Tidsperiod för utbildningens genomförande
 • Beskrivning av utlärningsmetod och utbildningsutrustning
 • Beskrivning av utbildningsmaterial och dokument som utlämnas till eleven
 • Kriterier för att godkänna/auktorisera instruktör
 • Kriterier för att godkänna/auktorisera examinator
 • Beskrivning av den dokumentation som lämnas till eleven efter avslutad utbildning
 • Ett Certificate of Completion, där följande ska framgå:
  Intyg om att den godkända utbildningen är genomförd
  Intyg om godkänd examination
  Intyg om att eleven har deltagit under den tid som utbildning har godkännande för
  Utbildningens innehåll
  Datum för utförd utbildning 

För praktisk utbildning

 • Beskrivning av innehåll på sökt utbildning inklusive lista över praktiska uppgifter baserat på Bilaga III, tillägg III, kapitel 3.2.
  50 % av uppgifterna relevanta för typen ska utföras
  För luftfartyg över 30 000 kg ska utbildningen vara två veckor
 • Tidsperiod för utbildningens genomförande
 • Beskrivning av utlärningsmetod och utbildningsutrustning
 • Beskrivning av utbildningsmaterial och dokument som utlämnas till eleven
 • Kriterier för att godkänna/auktorisera instruktör
 • Kriterier för att godkänna/auktorisera assessor
 • Beskrivning av den dokumentation som lämnas till eleven efter avslutad utbildning.
 • Ett Certificate of Completion, där följande ska framgå:
  Intyg om att den godkända utbildningen är genomförd
  Intyg om godkänd assessment
  Utbildningens innehåll
  Datum för utförd utbildning

Ansökan görs genom fylla i relevanta delar i ansökningsblankett Application for "direct approval" of theoretical or practical element of type training. Ansökningsblanketten innehåller även för respektive del, referenser till de paragrafer i regelverket som berörs.

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument via e-post till:

luftfart@transportstyrelsen.se

Ansökan kan även skickas till följande adress:
Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen
601 73 Norrköping 

Kontaktpersoner EASA flygteknikercertifikat Del-66:

        Tel: 

FAQ förfrågningar Del-66, E-post:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!