Kontrollanter

Säkerheten inom luftfarten är till stor del beroende av att piloterna kan hantera sitt luftfartyg på ett korrekt och effektivt sätt. I detta sammanhang har kontrollanter en viktig uppgift att säkerställa piloters kunskaper, färdigheter och omdöme som flygtjänsten kräver. 

En kontrollant har i uppgift att förrätta någon av följande provtyper:

  • Flygprov – Uppvisande av färdigheter inför utfärdande av certifikat eller behörighet, inbegripet sådana muntliga prov som kan krävas.
  • Kompetenskontroll – Uppvisande av färdigheter för att förlänga ellerförnya behörigheter, inbegripet sådana muntliga prov som kan krävas.
  • Kompetensbedömning – Uppvisade av färdigheter inför utfärdande, förlängning eller förnyelse av instruktörs- eller kontrollantbehörighet.

 

Om du inte längre nyttjar ditt kontrollantcertifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Kontrollanthandbok

Transportstyrelsen har tagit fram en handbok som är avsedd för att vara ett stödjande verktyg för certifierade kontrollanter för provverksamhet. Handboken inkluderar seniorkontrollanter, flygprovskontrollanter såväl som PC-kontrollanter.

Kontrollanthandbok (pdf, 1.2 Mb)

Beställning av stämplar

Du som kontrollant kan beställa en stämpel direkt från Stämpelfabriken. I följande instruktion kan du läsa mer om hur du gör en beställning.

Instruktion och prisuppgift 

Prov med utländsk certifikatinnehavare

När du gör prov på piloter med en annan certifikatutfärdande stat än Sverige ska du följa de nationella procedurerna för den staten. Samlad information från alla medlemsländer finns i Examiner Differences Document (EDD). Även de svenska procedurerna står beskrivna i EDD. Ta gärna för vana att studera även de svenska procedurerna med jämna mellanrum.

Den senaste versionen av Examiners Differences Document (EDD) hittar du på EASA:s webbplats.

För att få information om typ- och klassbehörigheter, när skillnadsutbildning krävs m.m. krävs det att du tittar i EASA:s typ- och klasslista.

Vill du bli en kontrollant?

Om du vill bli en kontrollant och kunna förätta olika provtyper behöver du genomgå utbildningar för detta.

Mer information om hur du blir en kontrollant

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!