Dubblett av certifikat

Om ditt Del-66 certifikat har förkommit, stulits, eller blivit oläsligt kan du begära att få en dubblett utskriven.

Följande ska skickas in vid begäran om dubblett: 

  • Blankett L1760 
    Begäran ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.

Skicka din begäran till:

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen, Certifikat
601 73 Norrköping.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!