Instruktörer inom flygutbildning

Här kan du läsa mer om hur du blir flyginstruktör.

Utbildning

För rättigheten att agera instruktör inom flygutbildning krävs att du först genomgår utbildning vid en godkänd utbildningsorganisation (ATO). Efter genomförd utbildning bedöms den blivande instruktörens förmåga att utbilda en elev till den nivå som krävs för utfärdande av relevant certifikat, behörighet eller behörighetsbevis (Kompetensbedömning).

Förlänga eller förnya din behörighet

För att förlänga eller förnya en instruktörsbehörighet används blanketterna nedan där även relevanta krav framgår:

Auktorisation att förlänga klassbehörighet som instruktör

Om du som instruktör vill ha möjlighet att förlänga klassbehörigheten SEP eller klassbehörigheten TMG ska du ansöka om detta med följande blankett.

Ansökan om auktorisation enligt FCL.945

Notera att kraven i enlighet med FCL.945 måste vara uppfyllda.

Handbok för FI eller CRI vid förlängning av behörighet

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!