Typutbildning

Här får du information om typutbildning som sedan kan ligga till grund för att utöka ditt certifikat

Beroende på vilken grupp ett luftfartyg tillhör så gäller olika krav på typutbildning. För luftfartyg i grupp 1 är det krav på att en typutbildning ska genomföras och endast enskilda typer kan läggas in i certifikatet efter godkänd typutbildning.
För luftfartygstyper i grupp 1 ska den teoretiska och praktiska delen av en typutbildning utföras i en Del-147 organisation.

En typutbildning består av:

  • Teoretisk del
  • Praktisk del
  • OJT, om det är den första typen i en kategori/ underkategori

Den teoretiska och praktiska delen ska genomföras vid en Del-147 godkänd utbildningsorganisation.

Finns det ingen utbildningsorganisation som bedriver den aktuella utbildningen, så kan man ta fram en utbildning själv och ansöka om ett direkt godkännande till Transportstyrelsen.  
På sidan Direkt godkännande av typutbildning får du mer information.

Luftfartygstyper klassas in i grupp 1 om de är inom något av följande kriterier:

  • komplexa motordrivna luftfartyg
  • flermotoriga helikoptrar
  • flygplan med en certifierad tjänstetopphöjd över FL290
  • luftfartyg utrustade med fly by wire-styrsystem
  • andra flygfartyg som kräver en typbehörighet enligt EASA

Du kan även utföra en typutbildning på luftfartygstyper i grupp 2 och 3, men det är inget krav.

Har du utfört en typutbildning och vill ansöka om utökning av ditt Del-66 certifikat, så kan du gå till sidan Ändring med luftfartygstyp

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!