Ändring med kategori

Här får du information om hur du ska gå tillväga för att ansöka om att lägga till en ny kategori till ditt EASA Del-66 certifikat.

Följande ska finnas med vid ansökan

 • Form 19
  Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
 • Grundläggande kunskap
  Certificate of Recognition (CoR) ifrån en Del-147-godkänd skola, Basic Training eller Basic Examination
 • Grundläggande erfarenhet
  Loggbok eller praktiklista på utförd grundpraktik. För mer information om hur den grundläggande erfarenheten ska dokumenteras, se under rubriken grundläggande erfarenheter.
  Tidslängden på den grundläggande erfarenheten är beroende på vilken kategori du innehar och till vilken kategori du vill utöka till. Du kan se de aktuella tidslängderna i tabellen som du hittar under "relaterad information".
  Har du genomfört din utbildning i en godkänd Del-147 skola och om du därmed har fått ett Basic Training Certificate of Recognition, så kan tiden reduceras med 50 procent.

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument till:

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen, Certifikat
601 73 Norrköping.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!