Utökning med del-66 kategori C

För ändring med EASA Del 66 kategori C genom uppvisande av praktisk erfarenhet.

En Innehavare av ett EASA Del-66 certifikat kan ansöka om utökning med kategori C genom uppvisande av erfarenhet.

Den grundpraktik som ska utföras ska uppfylla:

För komplexa motordrivna luftfartyg genom erfarenhet på komplexa motordrivna luftfartyg i kategorierna B1.1, B1.3 eller B2

 • Intyg om att den sökande har utövat sina befogenheter (certifying staff) i kategorierna B1.1, B1.3 eller B2, eller som biträdande personal (support staff) i kategorierna B1.1, B1.3, eller B2 eller en kombination, på komplexa motordrivna luftfartyg under totalt 3 år.
 • Tolv månader (av de tre åren) ska vara observation av arbetsuppgifter vid basunderhåll (base).
 • Av de 3 åren, ska minst 3 månader vara utförda inom det senaste året.
 • Ingen praktik får vara äldre än totalt 10 år.

 

För komplexa motordrivna luftfartyg genom erfarenhet på komplexa motordrivna luftfartyg i kategorierna B1.2 eller B1.4

 • Intyg om att den sökande har utövat sina befogenheter (certifying staff) i kategorierna B1.2 eller B1.4 eller som biträdande personal (support staff) i kategorierna B1.2 eller B1.4 på komplexa motordrivna luftfartyg under totalt 5 år.
 • Tolv månader (av de fem åren) ska vara observation av arbetsuppgifter vid basunderhåll (base).
 • Av de 5 åren, ska minst 3 månader vara utförda inom det senaste året.
 • Ingen praktik får vara äldre än totalt 10 år.

 

För ej komplexa motordrivna luftfartyg

 • Intyg om att den sökande har utövat sina befogenheter(certifying staff) i kategorierna B1 eller B2 eller som biträdande personal (support staff) i kategorierna B1 eller B2 på ej komplexa motordrivna luftfartyg undertotalt 3 år.
 • Tolv månader (av de tre åren) ska vara observation av arbetsuppgifter vid basunderhåll (base).
 • Av de 3 åren, ska minst 3 månader vara utförda inom det senaste året.
 • Ingen praktik får vara äldre än totalt 10 år.

 

För att ansöka om EASA Del 66 kategori C finns blankett:

Intyg om praktisk erfarenhet för utökning av kategori C EASA Del 66 certifikat

Praktikintyg skickas som en medföljande bilaga till EASA Form 19, Ansökan om utfärdande / ändring / förnyelse av flygplansunderhållscertifikat (AML) i enlighet med del-66

EASA Del 66 certifikatet ska skickas in som original.

 

Frågor

Frågor angående Del-66 kategori C  i samband med utfärdande eller utökning  av ett EASA Del-66 certifikat besvaras med frågor till:

flygtekniker@transportstyrelsen.se

 

Skicka in Ansökan EASA Form 19, intyg om C behörighet och EASA Del-66 originalcertifikat till:

Transportstyrelsen

Sjö- och luftfartsavdelningen, Certifikat Del-66

SE-601 73 Norrköping, Sweden

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!