Certifikat och utbildning

Här hittar du information om flygledar- och AFIS-utbildningar, flygskolor, flygmedicin, flygteknisk utbildning, flygteknisk underhållspersonal, teoretiska examinationer, kontrollanter med mera.

Om du inte längre nyttjar ditt certifikat

För dig som inte nyttjar ditt certifikat och som inte vill få årsavgiften debiterad, måste ansöka om att få certifikatet återkallat, tillfälligt upphävt eller förvarat.

Läs mer på sidan Om du inte längre nyttjar ditt certifikat.

Uppgradering av PEXO

Transportstyrelsen kommer mellan 2024-04-15 och 2024-04-21 genomföra en uppgradering av teoriexaminationssystemet PEXO. Under denna period kommer systemet vara stängt för att åter vara i drift 2024-04-22. I samband med uppgraderingen kommer ECQB 2024 implementeras.

Publicerades 2024-02-20

Skolchefsmöte för ATO - Presentationer

Nu finns presentationerna från skolchefsmötet för ATO 2024 att ta del av.

Publicerades 2024-02-13

Nya blanketter för CPL(H) och kompetensbedömningar

Transportstyrelsen har publicerat en ny blankett för användning vid CPL(H)-flygprov samt en ny blankett för kompetensbedömningar för FI, IRI och CRI.

Publicerades 2024-01-31

EASA Area 100 KSA-webinar - Inspelning och presentationer

EASA har nu publicerat en inspelning och presentationerna från det Area 100 KSA-webinar som genomfördes 13 december 2023.

Publicerades 2024-01-30

Stöddokument inför implementering av ny version av frågebank för teoriexaminationer

EASA har publicerat stöddokument riktat till utbildningsorganisationer med regelreferenser inför implementering av frågebanken ECQB 2024.

Publicerades 2024-01-24