Ändring med gruppbehörighet

För luftfartyg i grupperna 2 och 3 kan du ansöka om att få in gruppbehörighet. En gruppbehörighet kan antingen bestå av en fullständig- eller tillverkargrupp.

Du kan ansöka om en gruppbehörighet när du har genomfört och dokumenterat en relevant praktisk erfarenhet riktat mod den sökta gruppbehörigheten. Du kan få mer information på sidan om praktisk erfarenhet.

Beroende på vilken typ av luftfartygsstruktur du har utfört den relevanta praktiska erfarenheten på, så kan du även få in begränsningar i certifikatet. Du kan få mer information på sidan om begränsning i certifikatet.

Följande ska finnas med vid ansökan:

  • Form 19 
    Ansökan ska vara underskriven av sökanden och skickas in i original.
  • Del-66 certifikat i original
  • Praktisk erfarenhet
    Intygas genom dokumenterad praktisk erfarenhet

Skicka din ansökan tillsammans med tillhörande dokument till:

Transportstyrelsen
Luftfartsavdelningen, Certifikat
601 73 Norrköping.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!