Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet

Checklistor, guider och manualexempel publicerade på den här sidan är avsedda som en hjälp att tolka och omsätta vad som står i regelverken och är tänkta att kunna användas av allmänheten så väl som av Transportstyrelsen.
Fastställda kriterier är ett sätt för Transportstyrelsen att få en gemensam och enhetlig tolkning av en regel.

Checklistor och guider

Mallar / Manualer

 

 Fastställda kriterier

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!