Drönarflygguiden

 

Har du en drönare eller funderar du på att skaffa en men är osäker på vad som gäller för att flyga den på ett korrekt och säkert sätt? Här finner du samlad information om vad som gäller för drönarflygning i Sverige.

I de allra flesta fall krävs drönarkort och operatörs-ID. Drönarflygguiden innehåller tips och råd kring planering och säkrare drönarflygning. 

Gå direkt till:

Short summary in English

I vilken miljö har du tänkt flyga med din drönare?

Här han du utifrån den miljö du tänkt flyga få reda på vad som gäller.

C-klass C0, C1, (C2)
Underkategori A1 (A2)
Max flyghöjd 120m (För C2 gäller även 1:1-regeln, se nedan)
Flygning över icke-involverade personer

C0 - Bör undvikas
C1 - Ska undvikas så långt som möjligt
C2 - 5m i lågfartsläge (max höjd 5m, se 1:1 regeln nedan)

I stadsmiljö där det är mycket människor och tät bebyggelse kan det vara svårt att inte flyga över icke-involverade personer. Därför är det förmodligen mest lämpligt att flyga en drönare med C-klassen C0. Det finns inga begränsningar i att flyga över icke-involverade personer med en C0 drönare (under 250 gram). Däremot är det förbjudet att flyga över folksamlingar.

En C2-klassad drönare kan användas om den flygs enligt A2 i lågfartsläge på låg höjd. Se 1:1-regeln.

Tänk på att det i stadsmiljö kan finnas exempelvis närliggande sjukhus med helikopterplatta. Flygning närmare än 1 000 m från helikopterflygplats får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats. De är utmärkta på drönarkartan. 

Tänk även på att ta hänsyn till boende, speciellt nattetid vid flygning nära öppna bostadsfönster.

C-klass C0, C1, C2
Underkategori A1 / A2
Max flyghöjd 120m (För C2 gäller även 1:1-regeln, se nedan)
Flygning över icke-involverade personer

C0 - Bör undvikas
C1 - Ska undvikas så långt som möjligt
C2 - 5m i lågfartsläge (max höjd 5m, se 1:1 regeln nedan)

I ett bostadsområde där det är mycket människor och tät bebyggelse kan det vara svårt att inte flyga över icke-involverade personer. Därför är det förmodligen mest lämpligt att flyga en drönare med C-klassen C0. Det finns inga begränsningar i att flyga över icke-involverade personer med en C0 drönare (under 250 gram) även om det bör undvikas. Med en C1-klassad drönare får du inte planera att flyga över icke-involverade personer och det ska undvikas så långt som möjligt. Du får aldrig flyga över folksamlingar.

En C2-klassad drönare kan användas om den flygs enligt A2 i lågfartsläge på låg höjd. Se 1:1-regeln nedan.

Tänk på att om du flyger en drönare med klass C3, C4 eller drönare som saknar C-klass (över 250g) gäller avståndsreglerna för A3. Det vill säga 150m från bostads-, industri- och rekreationsområden. Även 150m från icke-involverade personer.

Tänk även på att ta hänsyn till boende, speciellt nattetid vid flygning nära öppna bostadsfönster.

C-klass C0-C4 samt icke C-klassade
Underkategori A1, A2, A3
Max flyghöjd 120m (För C2-C4 gäller även 1:1-regeln, se nedan)
Flygning över icke-involverade personer

C0 - Bör undvikas
C1 - Ska undvikas så långt som möjligt
C2 - 30m eller 5m i lågfartsläge (max höjd 5m, se 1:1 regeln nedan)
C3/C4 - 30m eller enligt 1:1 regeln, se nedan

Utanför stadsmiljö, exempelvis på landsbygden, med få byggnader och där det är lätt att kontrollera att inga icke-involverade personer är i närheten går det bra att flyga alla typer av drönare inom ramarna för den öppna kategorin (under 25kg). 

Tänk på att om drönaren har en C3/C4-klassning eller saknar C-klassning gäller avståndsreglerna för A3, det vill säga att ett avstånd på 150m skall hållas till bostads-, industri- och rekreationsområden.

Tänk även på att drönare som släpps ut på marknaden efter 1 januari 2024 och saknar C-klassning enbart får fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

I närheten av en flygplats

C-klass C0-C4 eller ej C-klassad
Underkategori A1, A2, A3
Max flyghöjd (inom 5km från flygplats) Endast med tillstånd från flygtrafikledningen
Max flyghöjd (mer än 5km från flygplats inom kontrollzon)* 50m över marken, 10m vid militära flygplatser

Tänk på att omgivningen runt en flygplats kan se väldigt olika ut. Vid flygning nära en flygplats i stadsmiljö gäller olika avståndsregler jämfört med en flygplats som ligger långt utanför stan.

De större flygplatserna i Sverige omges av en kontrollzon på lägre höjd och ett terminalområde på högre höjd. Det luftrummet är kontrollerat när flygplatsen är öppen och kallas för C-luft. När flygplatsen är öppen finns det en flygtrafikledning som kontrollerar flygtrafiken.

För att få flyga i närheten av en flygplats behöver du ta vissa hänsyn som du kan läsa om på LFV:s webbplats.

*Om din drönares hastighet är 25 meter/sekund eller lägre och du inte flyger närmare än 5 km från någon del av flygplatsens start- och landningsbana/or, får du inom den öppna kategorin flyga utan ett godkännande (klarering) från flygtrafikledningen

 • på lägre höjd än 10 meter över marken inom kontrollzon för de militära flygplatserna Karlsborg, Linköping/Malmen, Linköping/SAAB, Luleå/Kallax, Ronneby, Såtenäs, Uppsala, Vidsel, Visby, Hagshult och Jokkmokk
 • på lägre höjd än 50 meter över marken inom övriga kontrollzoner.

Inom trafikinformationszon (TIZ) på en mindre flygplats krävs det inte någon dubbelriktad radioförbindelse (kontakt via flygradio mellan pilot och flygtrafikledning) för en fjärrpilot som flyger på lägre höjd än 50 meter över marken, om drönaren flygs i max 90 km/timmen och minst 5 km från landningsbana inom den öppna kategorin.

I närheten av en helikopterflygplats

Flygning närmare än 1 000 m från helikopterflygplats får endast ske i samråd med berörd helikopterflygplats.

Se LFV:s drönarkarta för information om flygplatser, helikopterflygplatser, kontrollzoner och trafikinformationszoner.

C-klass C0, C1, (C2)
Underkategori A1, (A2)
Max flyghöjd 120m (För C2 gäller även 1:1-regeln, se nedan)
Flygning över icke-involverade personer

C0 - Bör undvikas
C1 - Ska undvikas så långt som möjligt
C2 - 5m i lågfartsläge (max höjd 5m, se 1:1 regeln nedan)

Vid flygning i samband med evenemang är det viktigt att tänka på att det aldrig är tillåtet att flyga över folksamlingar inom den öppna kategorin.

Definitionen av folksamling: sammankomster där personer är förhindrade att ta sig därifrån på grund av den tätt packade folkmassan.

Skall du flyga i samband med ett evenemang, t.ex. ett bröllop eller en studentfest är det förmodligen mest lämpligt att använda en C0/C1. 

C0 får du flyga över icke-involverade personer även om det bör undvikas av säkerhetsskäl. Har du en C1-klassad drönare får du flyga nära men flygning över icke-involverade personer ska undvikas så långt som möjligt.

(En C2-klassad drönare kan användas om den flygs enligt A2 i lågfartsläge på låg höjd. Se 1:1-regeln nedan.)

C-klass C0 / saknar C-klass <250g
Underkategori A1 <250g
Max flyghöjd 120m

Flygningen över icke-involverade person är tillåtet med en C0-klassad eller drönare som saknar C-klass om den väger under 250gram men bör undvikas. Flygning med en C1-klassad drönare över icke-involverade personer är tillåtet om det sker oplanerat men ska undvikas så långt som möjligt.

Definitionen av icke-involverade personer:
Personer som inte deltar i driften av ett UAS eller som inte är medvetna om de instruktioner och säkerhetsprocedurer som utfärdats av UAS-operatören.

Fullständig definition av icke-involverade personer finns i regelverket.
Se: Cover regulation, GM1 Article 2(18) Definitions i Easy Access versionen.
Länk finns i botten på sidan.

I regelverket står:
(a) For UAS in class C1, before starting the UAS operation, the remote pilot should assess the area and should reasonably expect that no uninvolved person will be overflown. This evaluation should be made taking into account the configuration of the site of operation (e.g. the existence of roads, streets, pedestrian or bicycle paths), and the possibility to secure the site and the time of the day. In case of an unexpected overflight, the remote pilot should reduce as much as possible the duration of the overflight, for example, by flying the UAS in such a way that the distance between the UA and the uninvolved people increases, or by positioning the UAS over a place where there are no uninvolved people.

(b) It is accepted that UAS in class C0 or privately built UAS with MTOMs less than 250 g may fly over uninvolved people; however, this should be avoided whenever possible, and where it is unavoidable, extreme caution should be used.
Källa: Annex Part A, AMC1 UAS.OPEN.020(1) and (2) UAS operations in subcategory A1

Över en motorväg eller motortrafikled

C-klass

Vad är tillåtet

Förutsättningar
C0, C1 eller saknar C-klassning <250g

- Tillåtet att korsa vägen
- Ej tillåtet att hovra över vägen
- 1:1 regeln*

- Minst 20 meter över marken och hinder (t.ex. gatulyktor)
- Håll alltid drönaren inom synhåll
- Inga fordon i rörelse får befinna sig på vägen

C2

- Tillåtet att korsa vägen
- Ej tillåtet att hovra över vägen
- 1:1 regeln*

- Minst 20 meter över marken och hinder (t.ex. gatulyktor)
- Håll alltid drönaren inom synhåll
- Inga fordon i rörelse får befinna sig på vägen

C3, C4

- Ej tillåtet att korsa eller hovra över vägen
- 1:1 regeln*

 
Saknar C-klassning och släppt på marknaden före 1 januari 2024
(250g eller mer)

- Ej tillåtet att korsa eller hovra över vägen
- 1:1 regeln*

 

*1:1 regeln gäller vid flygning längs med eller vid hovring i nära anslutning till vägen

Övriga vägar

C-klass Vad är tillåtet* Förutsättningar
C0-C4

- Tillåtet att korsa vägen
- Ej tillåtet att hovra över vägen
- 1:1 regeln*

- Minst 20 meter över marken och hinder (t.ex. gatulyktor)
- Håll alltid drönaren inom synhåll
- Inga fordon i rörelse får befinna sig på vägen

Saknar C-klassning och släppt på marknaden före 1 januari 2024
(250g eller mer)

- Tillåtet att korsa vägen
- Ej tillåtet att hovra över vägen
- 1:1 regeln*

- Minst 20 meter över marken och hinder (t.ex. gatulyktor)
- Håll alltid drönaren inom synhåll
- Inga fordon i rörelse får befinna sig på vägen

*1:1 regeln gäller vid flygning längs med eller vid hovring i nära anslutning till vägen

Tänk på att ordinarie avståndsregler enligt A1, A2 & A3 gäller till icke-involverade personer och omkringliggande bostads-, industri- och rekreationsområden.

Källa: EASA | Guidelines on operations in the open and specific category

För ett obemannat luftfartyg som flygs inom ett avstånd på 50 meter i sidled från ett artificiellt hinder som är mer än 105 meter högt får den maximala höjden på flygningen höjas upp till 15 meter ovanför hindret, om den som ansvarar för hindret begär det.

Flyga över hinder.png

Ladda ner illustrationen (PNG)

Ska du flyga en drönare från ett fordon i rörelse, t.ex. en båt eller en bil är det tillåtet inom den öppna kategorin, du får däremot inte framföra fordonet du färdas i samtidigt. Fordonet får heller inte färdas fortare än att du hela tiden kan hålla din drönare inom synhåll.

Tänk på att ordinarie avståndsregler enligt A1, A2 och A3 gäller.

Inom den specifika kategorin får du inte flyga en drönare från fordon i rörelse inom ramen för PDRA, då får du ansöka om tillstånd enligt SORA.

Flyger du din drönare genom att använda glasögon kopplade till drönarens kamera, så kallat "first person view" (FPV) kan du göra det i öppen kategori. Däremot så ska du ha en observatör som håller koll på drönaren och omgivningen. Observatören ska stå direkt bredvid fjärrpiloten och ha direktkontakt (inte via t.ex. telefon) samt kunna se drönaren utan visuella hjälpmedel (ej kikare). Det är alltid fjärrpiloten som har ansvaret för säkerheten vid framförande av drönaren.

Tänk på att det vid flygning med FPV är ordinarie avståndsregler som gäller enligt A1, A2 och A3.

Start- och landningsförbud kan råda i Naturreservat och nationalparker. Flygning i naturreservat och nationalparker kan även vara förbjudet om det samtidigt är inom ett restriktionsområde. Det är Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd för start och landning i naturreservat och nationalparker, en ansökan kan därför behöva skickas dit.

Var alltid extra uppmärksam och försiktig i naturreservat och ta hänsyn till naturen och djurlivet.

Naturreservat finns utmärkta Naturvårdsverkets karta över skyddad natur.

Där kan du se vem/vilka som förvaltar ett Naturreservat. Är du osäker på vad som gäller där du tänkt flyga, kontakta berörd Länsstyrelse.

Glöm heller inte bort att kolla Drönarkartan.

Om flygning är tillåten i naturreservat gäller ordinarie avståndsregler enligt A1, A2 & A3.

För flygning inom restriktionsområden som är upprättat över en nationalpark, krävs en separat ansökan till Länsstyrelsen om undantagstillstånd för start och landning inom området om det regleras av en nationalparksföreskrift. Exempel på sådana områden är ESR47 Sarek, ESR53 Stora Sjöfallet, ESR57 Padjalanta, ESR61 Sånfjället och ESR115 Fulufjället.

För mer information kring regler för nationalparker, läs mer på Länsstyrelsens webbplats.

Tänk på att om du har även om du har fått tillstånd att flyga i en nationalpark gäller samma avståndsregler som vanligt i öppen kategori.

Du behöver ansöka om spridningstillstånd för att sprida foto/film från drönare även om du till fått tillstånd att flyga.
Spridningstillstånd | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

C-klass C0-C2, icke C-klassade <250g
Underkategori A1, A2
Max flyghöjd 120m (För C2 gäller även 1:1-regeln, se nedan)
Flygning över icke-involverade personer

C0 - Bör undvikas
C1 - Ska undvikas så långt som möjligt
C2 - 5m i lågfartsläge (max höjd 5m, se 1:1 regeln)

Vid flygning i eller i nära anslutning (inom 150m) till ett rekreationsområde får du inte flyga drönare i underkategori A3, det vill säga C3, C4 och icke C-klassade drönare som väger 250 gram eller mer. För C0-C2 gäller avståndsreglerna som vanligt.

Vad är ett rekreationsområde?

Det går inte att definiera exakt vad ett rekreationsområde (som nämns i UAS.OPEN.040) är, utan det är ett område som allmänheten har tillgång till för att utöva fritidsaktiviteter.

Dessa områden behöver inte vara fasta utan kan vara tidsberoende och/eller säsongsberoende utifrån hur många människor som vistas eller antas vistas där. En strand kan till exempel betraktas som rekreationsområde under vissa tider på sommaren men inte under andra perioder. Bedömningen behöver därför göras utifrån situationen, och där har operatören ett stort ansvar.

Farliga områden finns upprättade för att skydda luftfartyg från risker till följd av skjutning från marken och från luften, bombfällning, sprängning, målbogsering, verksamhet med obemannat luftfartygssystem (UAS) och annan för luftfart farlig verksamhet.

Flygning i farligt område skall av flygsäkerhetsskäl undvikas, om inte befälhavaren har förvissat sig om att flygning inom området kan ske utan risk. 

Tillfälligt upprättade farliga områden publiceras genom AIP Supplement och/eller NOTAM samt på Drönarkartan.

Exempel på tillfälligt D-område:

Tillfälliga farliga områdena ESD857 GÖTEBORG UAS och ESD858 VINGA UAS är upprättade för UAS som flyger utom synhåll (BVLOS). Information om verksamhetens status i området kan inhämtas från Sjöräddningssällskapets/SSRS operationscentral på telefon.

GND - 700 ft AMSL*
01 APR - 31 OCT MON-FRI 0700-2100 (0600-2000)

Det vill säga aktivt mellan marknivå och 700ft över havsnivå kl. 09:00-23:00 (08:00-22:00) den 1 apr t.o.m. 31 okt 2024. Tidsangivelser i NOTAM, AIP och AIP SUP anges alltid i UTC (tidigare GMT). Sverige är UTC+1 i normaltid, UTC+2 i sommartid. Du får alltså lägga på en timme under vintertid, två timmar under sommartid, för att få lokal tid i Sverige.

Flygning med drönare i detta område är tillåtet under dessa tider men extra försiktighet ska vidtas, till exempel genom att ringa SSRS och förvissa sig om verksamhetens status.

Området är publicerat på Drönarkartan och som AIP SUP.

SUP_48_24 ESD857 Göteborg UAS och ESD858 Vinga UAS (lfv.se)

*AMSL - 'Above mean sea level', betyder höjd över havet. 700ft AMSL betyder med andra ord inte 700ft (213m) över den platsen du befinner dig just nu. Står du på terräng som är 150m.ö.h. är det 'bara' 63m upp till områdets tak. Detta för att konventionell luftfart mäter sin höjd i höjd över havsnivå med hjälp av att mäta lufttrycket.

Ett restriktionsområde är upprättat för att antingen skydda det som finns i området, som ett kärnkraftverk, eller för att skydda luftfarten utanför området för den verksamhet som pågår i området. Det kan vara att Försvarsmakten genomför skjutning.

Det finns permanenta restriktionsområden i Sverige över till exempel fängelser, kärnkraftverk, naturområden och militära områden. För att få flyga inom dessa krävs tillstånd. På LFV:S drönarkarta kan du se var de permanenta restriktionsområdena finns.

Tillstånd att flyga i restriktionsområde

Det finns även tillfälliga restriktionsområden som upprättas för att skydda luftfarten för den verksamhet som genomförs i området. Det kan exempelvis vara polisen som flyger med drönare utom synhåll eller Försvarsmakten som gör en övning.

Vid flygning i mörker och/eller dålig sikt ska drönaren ha en väl synlig grön blinkande lampa.

Definitionen av mörker (natt): timmarna mellan den borgerliga kvällsskymningens slut och den borgerliga gryningens början. Den borgerliga kvällsskymningen slutar då solskivans centrum befinner sig 6 grader under horisonten; den borgerliga gryningen börjar då solskivans centrum befinner sig 6 grader under horisontalplanet.

Under 250 gram

Privatbyggda drönare som väger mindre än 250 gram och som inte flyger snabbare än 19 meter/sekund får flygas över utomstående personer som finns i området, men aldrig över folksamlingar.

Underkategori A1 <250g
Vikt 0-250g
Avståndsregler

- Undvik flygning över ej involverade personer
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen (när det är tillämpligt)

Operatörsregistrering - Operatörs-ID är ett krav om drönaren har en kamera eller annan sensor som kan inhämta/lagra personlig data
Drönarkort Nej

Från 250 gram

Privatbyggda drönare som väger mellan 250 gram och 25 kg eller som flyger snabbare än 19 meter/sekund kräver att fjärrpiloten har genomfört utbildning och har A3-drönarkort. De får flygas på ett säkert avstånd på minst 150 meter i sidled från bostads-, affärs, industri- eller rekreationsområden.

Underkategori A3
Vikt 250g-25kg
Avståndsregler

- Minst 150m horisontellt från bostads-, industri- och rekreationsområden
- Minst 30m horisontellt från ej involverade personer
- 1:1 regeln (se nedan)
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen (när det är tillämpligt)
- Drönarkort A1/A3

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3

Inom Europa (EU/EES)

Skall du ta med din drönare på resa inom EU (inkl. Norge) gäller samma EU-förordningar som i Sverige. Ditt svenska operatörs-ID och drönarkort gäller inom hela EU. Däremot kan det finnas lokala bestämmelser utöver det som gäller i EU-förordningarna.

Lista över Europeiska länders luftfartsmyndigheter (EASA)

Utanför Europa

Skall du ta med din drönare utanför EU/EES måste du ta reda på vad som gäller i respektive land.

Gå till avståndsregler och 1:1-regeln

Operatörsregistrering

Om du som privatperson eller organisation ansvarar för en drönare eller modellflygplan, måste du registrera dig som operatör om drönaren eller modellflygplanet som du flyger utomhus

 • väger minst 250 gram (C1-C4), eller
 • kan överföra över 80 joule kinetisk energi vid en kollision mot en människa, eller
 • är utrustad med kamera, ljudupptagning eller annan sensor (gäller även C0), eller
 • tillhör flygning i kategori specifik.

För att registrera sig som operatör och därmed få ett Operatörs-ID, så måste du som privatperson vara minst 18 år och folkbokförd i Sverige. En organisation ska ha sitt säte i Sverige.

Läs mer om registrering av operatör.

Drönarkort

För att få flyga drönare inom den öppna kategorin som väger 250 gram eller mer ska fjärrpiloten ha drönarkort.

Tanken bakom de olika utbildningsmöjligheterna grundar sig i hur stor säkerhetsrisk som den planerade flygningen för med sig. Ju högre risken är, desto mer omfattande är kraven på utbildning och att du har ett giltigt behörighetsbevis.

För att få flyga inom dessa kategorier gäller följande bevis:

 • Öppna kategorin = Drönarkort
 • Specifika kategorin = Kompetensintyg
 • Certifierade kategorin = Fjärrpilotcertifikat

Inom den öppna kategorin finns det tre underkategorier för olika typer av flygningar som kräver olika kompetenser: A1, A2 och A3.

Som blivande fjärrpilot inom underkategori A1/A3 och underkategori A2 kan man på ett enkelt sätt utbilda sig genom utbildningsmaterial på Drönarsidan. Materialet finns även som pdf-filer som går att ladda ner.

Läs mer om utbildning för fjärrpiloter.

Drönarkartan

LFVs drönarkarta är en specialgjord karta för fjärrpiloter som flyger drönare. En av de vanligaste frågorna om drönare är; var kan jag flyga drönare? Syftet med kartan är att underlätta för fjärrpiloter att avgöra var de kan flyga utan att störa ordinarie flygtrafik. Kartan är en enkel interaktiv karta som är en spegling av AIP-data och relevanta tillägg till AIP, så kallad AIP SUP.

Drönarkartan beskriver var flygplatserna ligger, utbredningen av dess luftrum (CTR, TIZ och ATZ) samt permanenta restriktionsområden, farliga områden, områden kring större flygplatsers rullbanor samt områden runt större helikopterflygplatser. Viss information av tillfällig karaktär, till exempel tillfälliga restriktionsområden eller andra tillfälliga begränsningar publicerade via AIP SUP (Aeronautical Information Publicationfinns också på drönarkartan.

Tillfällig information publicerad via NOTAM (Notices for Airmen) finns med på drönarkartan och måste kontrolleras av fjärrpiloten innan flygning.

Gå till Drönarkartan (LFV)

AIP SUP, Aeronautical Information Publication, är kompletterande information till AIP som är tillfällig eller information som måste komma ut före nästa uppdatering av AIP.

NOTAM, Notices for Airmen, är en tjänst som utger löpande aeronautisk information som antingen ändras innan AIP har uppdaterats eller då informationen är mer tillfällig, till exempel en stängd landningsbana på en flygplats.

För att läsa NOTAM och SUP går du in på AROWeb, som är LFV:s system för självbriefing.

Överst på sidan för du muspekaren över AIS, och då kommer det upp fler alternativ under. Längst till vänster finns NOTAM Sverige, och nedanför ser du då Sverige FIR 4 dagar. Klickar du på den får du upp en sammanställning över kommande 4 dagars gällande NOTAM för Sverige.

För att läsa SUP för du också muspekaren över AIS och bland alternativen ser du IAIP näst längst till höger. Där väljer du Svensk IAIP. När du har klickat på Svensk IAIP kommer du till en sida som visar en innehållsförteckning över IAIP. Tredje rubriken AIP SUP klickar du på för att få fram gällande SUP.

Avståndsregler

Avståndstabellen-2.png

Ladda ner tabellen i PDF

1-1 regeln.png

Ladda ner illustration 1:1-regeln (.png)

Läs vad som gäller för respektive C-klass

C0_label_Coolvetica_Rg-Regular.jpg

Underkategori A1 <250g
Vikt 0-250g (inkl. last)
Avståndsregler

- Undvik flygning över ej involverade personer* (se nedan)
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen

Operatörsregistrering - Operatörs-ID är ett krav om drönaren har en kamera eller annan sensor som kan inhämta/lagra personlig data
Drönarkort Nej

Som privatperson eller registrerad firmatecknare i Bolagsverket kan du enkelt registrera operatörs-ID via Transportstyrelsens e-tjänst Drönarsidan.

*I regelverket står följande:
It is accepted that UAS in class C0 or privately built UAS with MTOMs less than 250 g may fly over uninvolved people; however, this should be avoided whenever possible, and where it is unavoidable, extreme caution should be used.
Källa: AMC1 UAS.OPEN.020(1) and (2) UAS operations in subcategory A1

C1_label_Coolvetica_Rg-Regular.jpg

Underkategori A1
Vikt MTOM under 900g (inkl. last)
Avståndsregler

- Förbjudet att flyga över ej involverade personer
- Flygning över icke-involverade personer bör i största möjliga mån unvdikas (se nedan)

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen
- Drönarkort A1/A3

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3

Som privatperson eller registrerad firmatecknare i Bolagsverket kan du enkelt registrera operatörs-ID via Transportstyrelsens e-tjänst Drönarsidan.

Du kan även ta drönarkort via Drönarsidan.

*I regelverket står följande:
For UAS in class C1, before starting the UAS operation, the remote pilot should assess the area and should reasonably expect that no uninvolved person will be overflown./.../ In case of an unexpected overflight, the remote pilot should reduce as much as possible the duration of the overflight, for example, by flying the UAS in such a way that the distance between the UA and the uninvolved people increases, or by positioning the UAS over a place where there are no uninvolved people.
Källa: AMC1 UAS.OPEN.020(1) and (2) UAS operations in subcategory A1

C2_label_Coolvetica_Rg-Regular.jpg

Underkategori A2
Vikt MTOM under 4kg (inkl. last)
Avståndsregler

- Minst 30m horisontellt från ej involverade personer
- Minst 5m horisontellt från ej involverade personer i lågfartsläge
- 1:1 regeln
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen
- Drönarkort A1/A3 + A2
- Deklaration för genomförd flygträning

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3 + A2

Som privatperson eller registrerad firmatecknare i Bolagsverket kan du enkelt registrera operatörs-ID via Transportstyrelsens e-tjänst Drönarsidan.

Du kan även ta drönarkort och deklarera flygträning via Drönarsidan.

C3_label_Coolvetica_Rg-Regular.jpg

Underkategori A3
Vikt MTOM under 25kg (inkl. last)
Avståndsregler

- Minst 150m horisontellt från bostads-, industri- och rekreationsområden
- Minst 30m horisontellt från ej involverade personer
- 1:1 regeln
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen
- Drönarkort A1/A3

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3

Som privatperson eller registrerad firmatecknare i Bolagsverket kan du enkelt registrera operatörs-ID via Transportstyrelsens e-tjänst Drönarsidan.

Du kan även ta drönarkort via Drönarsidan.

C4_label_Coolvetica_Rg-Regular.jpg

Underkategori A3
Vikt MTOM under 25kg (inkl. last)
Avståndsregler

- Minst 150m horisontellt från bostads-, industri- och rekreationsområden
- Minst 30m horisontellt från ej involverade personer
- 1:1 regeln
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen
- Drönarkort A1/A3

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3

Som privatperson eller registrerad firmatecknare i Bolagsverket kan du enkelt registrera operatörs-ID via Transportstyrelsens e-tjänst Drönarsidan.

Du kan även ta drönarkort via Drönarsidan.

Drönare som har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 och som saknar C-klassning kan endast flyga enligt

 • A1 om de väger mindre än 250 g, eller
 • A3 om de väger mindre än 25 kg.

Drönare som släpps ut på marknaden efter 1 januari 2024 och saknar C-klassning kan enbart fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Drönare lättare än 250g

Underkategori A1 <250g
Vikt 0-250g
Avståndsregler

- Undvik flygning över ej involverade personer
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen

Operatörsregistrering - Operatörs-ID är ett krav om drönaren har en kamera eller annan sensor som kan inhämta/lagra personlig data
Drönarkort Nej

Drönare tyngre än 250g

Underkategori A3
Vikt 250g-25kg
Avståndsregler

- Minst 150m horisontellt från bostads-, industri- och rekreationsområden
- Minst 30m horisontellt från ej involverade personer
- 1:1 regeln
- Förbjudet att flyga över folksamling
- Max 120m över marken

Kompetenskrav

- Läs användarmanualen
- Drönarkort A1/A3

Operatörsregistrering Ja
Drönarkort A1/A3

Som privatperson eller registrerad firmatecknare i Bolagsverket kan du enkelt registrera operatörs-ID via Transportstyrelsens e-tjänst Drönarsidan.

Du kan även ta drönarkort via Drönarsidan.

Har du köpt din drönare före 1 januari 2024?

Drönare som har släppts ut på marknaden före 1 januari 2024 och som saknar C-klassning kan endast flyga enligt

 • A1 om de väger mindre än 250 g, eller
 • A3 om de väger mindre än 25 kg.

Drönare som släpps ut på marknaden efter 1 januari 2024 och saknar C-klassning kan enbart fortsätta flyga antingen med tillstånd från Transportstyrelsen inom den specifika kategorin eller inom ramen för en modellflygklubb.

Spridningstillstånd

Foto över land

Om du har fotograferat eller filmat från luftfartyg som till exempel drönare, flygplan, helikopter eller luftballong och vill dela, publicera eller sälja dina bilder behöver du ansöka om spridningstillstånd. Kravet på tillstånd gäller för fotografier och liknande registreringar. Det kan vara flygfoton, videor, laserdata, höjddata med mera.

Läs mer om spridningstillstånd på Lantmäteriets hemsida

Foto som avbildar havsbotten

Innan du sprider undersökningar, fotografier och annat material som avbildar förhållanden på eller under havsbotten inom Sveriges territorium behöver du ansöka om spridningstillstånd från Sjöfartsverket. Syftet är att skydda information som är viktig för totalförsvaret.

Läs mer på Sjöfartsverkets hemsida

Försäkring

För drönaroperatörer som endast använder drönare under 20 kg för fritidsändamål, uppvisnings- eller rekreationsverksamhet krävs inte försäkring. Övriga drönaroperationer omfattas av försäkringskrav enligt Förordning (EU) 785/2004.

När behöver du tillstånd utöver drönarkort

Inom den öppna kategorin gäller ramarna för underkategori A1, A2 och A3. Skall du flyga utanför ramarna för den öppna kategorin krävs tillstånd.

Tillståndstypen som kallas PDRA är ett tillstånd som gäller för en särskild typ av verksamhet eller flygning. För denna särskilda verksamhet finns det fastställda krav, som måste kunna uppfyllas av operatören.

Läs mer om tillståndet PDRA (Pre-Defined Risk Assessment)

För övrig verksamhet och flygning, där det inte finns någon framtagen PDRA, behöver en komplett riskanalys göras för den tänkta verksamheten. Riskanalysen bifogas till ansökan. Analysen kan göras genom en metodik som kallas SORA. Beroende på var och hur verksamheten kommer att bedrivas samt med vilken drönare och vilken kompetens fjärrpiloterna har kommer detta genom SORA-metodik att ge en viss riskklassning. För den bestämda riskklassen finns det sedan ett antal specifika krav som måste uppfyllas.

Läs mer om tillståndet SORA och hur du ansöker om det

Ett alternativ till att söka tillstånd enligt PDRA eller SORA är att ansöka om LUC.

LUC är ett tillstånd som ges till en organisation eller ett företag, och i det ingår vissa privilegier. Dessa privilegier kan vara att få flyga enligt en PDRA utan att först ansöka om tillstånd hos Transportstyrelsen. Detsamma gäller en typ av flygning som inte finns utgiven som PDRA, men som ändå är en typ av aktivitet som redan genomförs av LUC-operatören.

För att få ett LUC behöver organisationen visa, bland annat genom ett säkerhetsledningssystem (SMS), att den har kompetensen att genomföra riskanalyser och själv bedöma om flygningen kan genomföras på ett säkert sätt.

Läs mer om tillståndet LUC och hur du ansöker om det

Läs mer om tillstånd för drönarflygning

Vill du veta om/vilka tillstånd en organisation här?
Använd Transportstyrelsens e-tjänst för att söka gällande tillstånd

Regelverk för drönarflygning

EU-förordningar

Easy Access Rules för UAS (EASA) Genomförandeförordning (EU) 2019/947 och Förordning (EU) 2019/945
Försäkringskrav för lufttrafikföretag och luftfartygsoperatörer Förordning (EU) 785/2004

Ladda ner en guide hur du använder Easy Access Rules (pdf)

Prenumerera på information

Prenumerera på information från Transportstyrelsen för att inte missa viktiga uppdateringar och ny information. Självklart helt gratis.

Påbörja prenumeration

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!