Nytt del CAO tillstånd

Ansökan om övergång från del-MG, del-145 och del-MF tillstånd till del-CAO tillstånd ska innehålla

 • Blankett EASA Form 2 samt bilaga
 • CV för respektive befattningshavare (Form 4 kan användas)
 • CAE
 • Eventuell plan för implementering av nya krav

Ansökan om nytt tillstånd för CAO ska innehålla

 • Blankett EASA Form 2 samt bilaga
 • CV för respektive befattningshavare (Form 4 kan användas)
 • CAE
 • Underhållsprogram (AMP) i tillämpliga fall
 • Registreringsuppgifter från Bolagsverket

Från ansökan till nytt tillstånd (gäller nytt tillstånd, ej konvertering)

 1. En förskottsfaktura skickas till er när Transportstyrelsen tagit emot er ansökan.  
  I menyn till höger finns information om avgifter.
 2. Transportstyrelsen granskar ansökan och verksamhetshandbok när betalningen kommit in.
 3. Befattningshavare prövas av Transportstyrelsen.
  Handläggaren kontaktar er om tid för prövning.
 4. Transportstyrelsen gör en tillträdeskontroll på plats hos er när granskning av handbok och befattningshavare är klar.
 5. Tillstånd utfärdas när alla eventuella anmärkningar från tillträdeskontrollen är åtgärdade.
 6. Slutfaktura skickas till er. Transportstyrelsen fakturerar all nedlagd arbetstid.
  Ni kan påverka tiden genom att vara väl förberedda och förse oss med      kompletta handlingar.

Ansökan skickas via e-post:

luftfart@transportstyrelsen.se

eller

Transportstyrelsen
Sjö- och luftfart
601 73  NORRKÖPING

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!