Ursprungskontroll av luftfartyg

Transportstyrelsen är skyldig att göra kontroll av luftfartyg i Schengens informationssystem.

När ett luftfartyg anmäls för till exempel registrering, avregistrering eller ägarändring, ska Transportstyrelsen kontrollera i Schengens informationssystem (SIS) om luftfartyget är stulet, bortfört, försvunnet eller eftersöks som bevis i brottmål.

Om Transportstyrelsen får en träff i SIS, informerar vi den som har gjort anmälan och rapporterar träffen till Polismyndigheten.

Observera att Transportstyrelsen endast kan göra kontroll i SIS när vi får in en anmälan om till exempel registrering. Vi kan alltså inte kontrollera på förhand eller separat om luftfartyget finns i SIS.

Bakgrund

SIS är ett system som Schengenländerna använder för att utbyta information med varandra inom ramen för bland annat polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

I november 2018 antogs tre nya EU-förordningar om SIS. Förordningarna innebär att en ny version av systemet tas i drift och, för Transportstyrelsens del, att vi är skyldiga att söka i SIS.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!