Underhåll

Här hittar du information om gällande regler för underhåll, ansökan/anmälan och adresslistan över godkända underhållsorganisationer för flygmateriel. 

Senaste regeländringarna

Datum Regeländring
2022-08-05

Förordning (EU) 2022/1360
Ändring av (EU) 1321/2014 i samband med införande av Part-21 Light.

2022-05-10

ED Decision 2022/011/R
AMC/GM till (EU) 2021/1963

2021-11-12

Förordning (EU) 2021/1963
Ändring av (EU) 1321/2014 gällande säkerhetsledningssystem för underhållsorganisationer

2021-06-15 ED Decision 2021/009/R
AMC/GM till (EU) 2021/700
2021-04-28 Förordning (EU) 2021/700.
Ändring av (EU) 1321/2014, underhållsdata och installation av vissa komponenter i samband med underhåll
2020-12-01 TSFS: 2020:70.
Ändring av TSFS 2014:35 för att inkludera del-CAO
2020-03-13 ED Decision 2020/002/R.
AMC/GM till 2019/1383 och 2020/270
2020-02-27 Förordning (EU) 2020/270.
Ändring av förordning (EU) 1321/2014, förtydligande och rättning av (EU) 2019/1383
2019-09-04 Förordning (EU) 2019/1383.
Ändring av förordning (EU) 1321/2014 gällande säkerhetsledningssystem för luftvärdighetsorganisationer och ändringar gällande hantering av luftvärdighet och underhåll för allmänflyg.
2019-06-03 ED Decision 2019/018/ED.
Luftvärdighetsdirektiv för produkter, delar och apparatur). Se även MFL AIR 1-2020.
2019-03-28 ED Decision 2019/009/R.
AMC/GM till 2018/1142
2018-08-22 Förordning (EU) 2018/1139.
Upphäver 216/2008 Basic Regulation
2018-08-16 Förordning (EU) 2018/1142.
Ändring av 1321/2014 gällande modifierade procedurer för acceptans av material från extern leverantör, nya tekniker licenser
2017-09-01 TSFS 2017:75.
Rapportering av händelse inom civil luftfart
2016-07-11 ED Decision 2016/011/R.
AMC/GM till 2015/1536 gällande kritiska underhållsuppgifter, ACAM, Del-T
2015-12-17 ED Decision 2015/029/R.
AMC/GM till Del-M, -145, -66, -147, "konsolidering"

Reglerna finns på EASA:s webbplats och i Transportstyrelsens författningssamling.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!