NDT board

Transportstyrelsen erkänner DANDT som nationell NDT-board enligt AMC 145.A.30(f)4.

Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsen beslutar den 15 september 2023 att erkänna DANDT (Danish National Aerospace NDT Board), som NDT-board för Svenska Del 145-organisationer som utför oförstörande provning på luftfartyg och/eller komponenter.

Regelverk och standard

Det framgår av förordning (EU) nr 1321/2014, bilaga II (Del 145), paragraf 145.A.30(f) att organisationer som utför NDT på luftfartyg eller komponenter ska göra det i enlighet med en europeisk eller likvärdig standard.

Den standard som nämns i AMC 145.A.30(f) som europeisk standard är EN4179.

Europeisk standard EN4179 beskriver bland annat de standarder som en nationell NDT-board ska följa och dess ansvar att godkänna och övervaka de läroanstalter som utbildar och granskar NDT-personal.

Definitionen av en nationell NDT-board beskrivs i bilaga C i EN4179.

Danish National Aerospace NDT Board (dandt.dk)

Not: Undersökningar med hjälp av färgad penetrant (kontrastmedel) kan utföras av personal som är kvalificerade enligt kategori B1, B3 eller L enligt bilaga III (Del-66). (Ref 145 A.30(f)).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!