Operatörsregistret

Transportstyrelsen är skyldig att hålla ett register över de drönaroperatörer som registrerat sig.

I registret ska följande uppgifter finnas:

  • fysiska personers fullständiga namn och födelsedatum och juridiska personers namn och identifieringsnummer
  • drönaroperatörers adress
  • drönaroperatörers mejladress och telefonnummer
  • ett försäkringsavtalsnummer för drönare, om det krävs enligt EU-regler eller nationella regler
  • övriga privilegier och deklarationer som hör till specifik kategori eller drifttillstånd för lätta UAS (LUC)
  • en bekräftelse från juridiska personer.

Om du vill registrera dig som operatör kan du göra det digitalt via vår externa Drönarsida.

Vilken information delar Transportstyrelsen med svenska myndigheter och andra EASA-medlemsländer?

All information som samlas in vid registrering av drönaroperatörer och fjärrpiloter lagras och förvaltas på Transportstyrelsens servrar.

Informationslagringen är driftkompatibel och harmoniserad på så sätt att andra behöriga svenska myndigheter kan få tillgång till och utbyta information, exempelvis Skatteverket

Vidare kan andra behöriga myndigheter i EASA-medlemsländer ställa frågor till Transportstyrelsen och få svar på till exempel vem som är innehavare av ett visst tillstånd och de eventuella behörigheter och privilegier som är knutna till detta tillstånd. All information som Transportstyrelsen samlar in ska uppfylla kraven i EU-rätt och nationell rätt om personlig integritet och behandling av personuppgifter.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!