Möjligheter för modellflygklubbar och modellflygföreningar

En modellflygklubb eller modellflygförening kan, efter godkännande av Transportstyrelsen, följa organisationens stadgar i stället för Transportstyrelsens föreskrifter.

Ansökan om godkännande

För att hantera godkännanden enligt artikel 16 har Transportstyrelsen, Sveriges Modellflygförbund (SMFF) och Svenska RC-flygförbundet (RCFF) kommit överens om ett gemensamt register där organisationernas säkerhetsregler och uppgifter om befintliga godkända fält finns tillgängliga.

Om modellflygklubben eller modellflygföreningen är medlem i någon av de två nämnda modellflygorganisationerna, görs ansökan om fältgodkännande genom förbundets fältregister. Förbundet gör en gemensam ansökan (kan göras två gånger per år) till Transportstyrelsen som prövar ansökan.

Du hittar mer information om registret på faltregister.se.

Modellflygorganisationerna ansvarar för att registrets innehåll uppdateras, eftersom lokala förutsättningar som ligger till grund för godkännanden ändras.

Om man inte är medlem i något av förbunden, görs ansökan hos Transportstyrelsen.

Ansökande om godkännande av modellflygklubb

Vid ansökan om godkännande av modellflygklubb ska följande information skickas till Transportstyrelsen.

  1. Namn, eventuellt organisationsnummer, fullständig adress, telefonnummer och e-postadress. Namn på person som är ansvarig för verksamheten och kontaktperson.
  2. Försäkringskrav för medlemmar.
  3. Vilken typ av verksamhet som bedrivs.
  4. Aktuella flygområden med information om typ av överflugen mark och typ av luftrum och höjd. Vilken typ av infrastruktur och bebyggelse som är närmast området samt avstånd till dessa.
  5. Eventuella avtal med lokal flygtrafikledning, t.ex. när flygområdet ligger i en kontrollzon.
  6. Organisationens stadgar för flygverksamheten:
    • Information om säkerhetsregler för flygning.
    • På vilket annat sätt risk för skada på tredje man i luften och på marken är omhändertagen.

Organisationens verksamhetsansvarige ansvarar för att samtliga medlemmar har tillgång till och kan följa organisationens godkända stadgar och de eventuella särskilda villkor som framgår i Transportstyrelsens godkännande.

Ansökan om godkännande av modellflygklubb skickas till via e-post till luftfart@transportstyrelsen.se.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!