Sök uppgifter om luftfartyg

Det finns olika sätt att ta reda på information om ett luftfartyg. Här får du lite tips om du till exempel vill veta om luftfartyget är ett nationellt reglerat luftfartyg och vilken klassning den har.

E-tjänsten ”sök luftfartyg”

Via Transportstyrelsens e-tjänst sök luftfartyg kan du söka på registreringsbeteckning eller ägare/innehavare av ett specifikt luftfartyg. Vid en sökning kan du få information om registreringsstatus, luftfartygstyp, tillverkningsnummer, tillverkningsår, max startvikt, luftvärdighetsstatus, första registrering, ägare och innehavare.  

Lista över nationella luftfartyg

Här finns en lista över alla nationellt reglerade luftfartyg, som inte är statsluftfart. Det innefattar alltså luftfartyg som är undantagna förordning (EU) 2018/1139 genom bilaga 1, samt genom artikel 2, punkt 8 (nationella lätta luftfartyg – NLF/NLH/NLS). I listan kan du få information om ett luftfartygs registreringsbeteckning, tillverkare, typbeteckning, tillverkningsnummer, luftvärdighetskategori, klassificering, tillsynsorganisation och utgångsdatum för luftvärdighetshandling. I listan visas endast de luftfartyg som är luftvärdiga vid det datumet då listan publiceras.   

Du finner listan här: Transportstyrelsens lista över nationella luftfartyg

Lista över ”EASA-luftfartyg”

På EASA:s webbsida Product Lists finner du en lista över produkter (luftfartyg, propellrar, motorer och APU:er) som faller under EASA:s ansvarsområde. Det handlar om produkter med certifikat utfärdat av EASA, certifikat som utfärdats av ett medlemsland i enlighet med förordning (EU) 748/2012, samt produkter med ett så kallat ”specific airworthiness specifications” (SAS) utfärdat av EASA enligt grundförordningen (EU) 2018/1139. Det går att söka på och få information om typcertifikatinnehavare, konstruktionsansvarig stat, typ, modell, certifikatbeteckning, produktkategori och certifieringsspecifikation.

Kontakta oss gärna om du inte kan hitta information om ett luftfartyg eller vill fråga om något rörande ett luftfartyg.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: luftfart@transportstyrelsen.se   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!