Luftfartyg av kulturhistoriskt värde

Den registrerade ägaren eller brukaren till ett luftfartyg kan utifrån vissa kriterier ansöka om att få luftfartyget klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde.

Om ett luftfartyg blivit klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde, innebär det befrielse från kommande registerhållningsavgift och avgift för fortlöpande luftvärdighetsövervakning.

Kriterier för luftfartyg av kulturhistoriskt värde

De kriterier som gäller för att ett luftfartyg ska klassificeras som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde framgår i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2021:44) om luftfartyg av kulturhistoriskt värde. De grundläggande kriterierna är att luftfartyget

  • är luftvärdigt
  • är 75 år eller äldre
  • befinner sig i Sverige minst sex månader per år
  • har en väldokumenterad historia
  • är så långt det är möjligt bevarat i sin originalkonstruktion, samt
  • att verksamheten med luftfartyget bedrivs utan vinstsyfte.

Även ett luftfartyg som är yngre än 75 år kan klassificeras som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde. Det är möjligt om det aktivt tjänat i Sveriges försvarsmakt, deltagit i viktiga historiska sammanhang eller aktivt bidragit till samhällets utveckling i stort.

Om vissa villkor är uppfyllda, kan även ett nybyggt luftfartyg som byggts som en kopia (även kallad replika) av ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde klassificeras som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde.

Så här ansöker du

Ansökan om att få ett luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde gör du på följande blankett:

Luftfartyg klassificerat som ett luftfartyg av kulturhistoriskt värde - Transportstyrelsen

Ansökan skickas via post till Transportstyrelsen, 601 73 Norrköping.

Kontakta oss

Ta gärna kontakt med Transportstyrelsen om du har frågor kring luftfartyg av kulturhistoriskt värde.

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping
Telefon: 0771-503 503
E-post: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!