ANAC-tillstånd (Brasilien)

Här beskrivs steg för steg hur ni ansöker om nytt tillstånd samt förnyar eller förändrar befintligt tillstånd. En väl förberedd och komplett ansökan sparar tid och pengar, för er och oss.

Nytt tillstånd

90 dagar innan tillståndet går ut

 1. Bara verkstäder som har ett EASA del 145-tillstånd kan söka för att bli en ANAC Approved Maintenance Organisation i Sverige.
 2. Läs och lär dig avtalet mellan EU och Brasilien. Avtalet finns i listan till höger.
 3. Skicka in en komplett Formal Application Letter F-900-81 med tillhörande dokumentation, MOE supplement enligt gällande MAG samt verifikat på Demonstration of Need (intyg från kund som kommer att behöva era tjänster, innehavare/brukare av Brasilien-registrerade luftfartyg eller verkstad som underhåller motorer/komponenter).
 4. Betala Transportstyrelsens förskottsfaktura.
 5. Ansökan granskas när betalningen kommit in och vi kontaktar ANAC för tillståndsnummer. Ni meddelas sedan ert kommande tillståndsnummer.
 6. Revidera ANAC supplement till er MOE för att inkludera ANAC's tillståndsnummer och skicka sedan in de reviderade sidorna.
 7. Transportstyrelsen gör en kontroll på plats hos er.
 8. Rekommendation om nytt tillstånd skickas till ANAC när alla eventuella anmärkningar från tillträdeskontrollen är åtgärdade.
 9. Slutfakturor på nedlagd arbetstid skickas till er, från Transportstyrelsen.

Förnyelse

60 dagar innan tillståndet går ut.

 1. Komplett Formal Application Letter F-900-81 med tillhörande dokumentation.
 2. Om förnyelsen sker i samband med en förändring av tillståndet så skall även ett reviderat MOE supplement bifogas ansökan.

Ändringar i tillståndet

Ansök om en ändringar av ANAC-tillståndet gäller vid:

 • Förändrad adress.
 • Byte av Accountable Manager.
 • Förändring av organisationens namn och/eller tillståndsnummer.

Ansökan ska innehålla:

 1. Komplett Formal Application Letter F-900-81 med tillhörande dokumentation.
 2. Reviderat MOE supplement.

Alla ansökningar skickas till:

Transportstyrelsen
601 73 Norrköping

Eller via e-post till: luftfart@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!