Introduktionsutbildning för övningskörning med bil

Ni som ska övningsköra privat för bil och lätt lastbil (behörighet B) behöver gå en introduktionsutbildning innan ni kan börja övningsköra. Denna handledarutbildning behöver vara giltig för att vi ska kunna godkänna en ansökan om handledarskap.

Den som ska vara handledare behöver gå en introduktionsutbildning (ibland kallad handledarutbildning) innan vi kan behandla ansökan om att få vara handledare. Även eleven måste ha gått en sådan introduktionsutbildning. Det är samma introduktionsutbildning för den som ska vara handledare och för eleven, men de behöver inte gå vid samma tillfälle.

Hitta utbildare och provanordnare

Introduktionsutbildningen registreras hos oss och gäller i fem år från den dag utbildningen genomfördes, både för handledaren och för eleven.

Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader för att få gå utbildningen.

Den elev som övningskör måste ha en giltig introduktionsutbildning under hela den tid som övningskörningen pågår.

Kom ihåg att man också måste ansöka om handledarskap efter utbildningen.

Ansök om handledarskap  

Vad innehåller utbildningen?

Introduktionsutbildningen innehåller information om

  • körkortsutbildningens mål och innehåll
  • de regler som gäller för övningskörning,
  • hur man planerar och strukturerar övningskörningen
  • trafiksäkerhet och miljö.

Utbildningstillfället är minst tre timmar. Då får man bland annat lära sig vad handledaren har för ansvar vid övningskörningen samt vilka kriterier som gäller vid förarprov (kunskapsprov och körprov).

Under utbildningen får man även information om körsättets betydelse för miljön och hur viktig körerfarenheten är för trafiksäkerheten. Man diskuterar också på vilka sätt handledaren och eleven kan tolka samma trafiksituation olika.

När behöver man inte gå en introduktionsutbildning?

Handledaren och eleven behöver bara gå en introduktionsutbildning för att få övningsköra för bil och lätt lastbil (B-behörighet). Om övningskörningen gäller för någon annan behörighet, till exempel motorcykel eller lastbil, behöver ni inte gå en sådan utbildning. Detsamma gäller om man vill bli handledare vid privat övningskörning för utökad B-behörighet (villkor 96) och eleven redan har B-körkort.

 

Lämna gärna ett omdöme

Är du nöjd med informationen på sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.