Ansökan om körkort med villkor om alkolås

Du ansöker om körkort med villkor om alkolås genom att skicka in en ansökan till Transportstyrelsen. Ansökan består av en viljeförklaring och ett läkarintyg.

Så här ansöker du

  • Beställ hem ansökningsblanketten "Ansökan om körkort med villkor om alkolås".
  • Boka tid hos läkare och gör ett läkarbesök. Läkarintyg ska vara skrivet av en läkare som är specialist i psykiatri eller annan specialistläkare med god kunskap om och erfarenhet av missbruksfrågor. Synskärpan kan även skickas in separat och ska vara skrivet av läkare, optiker eller behörig personal på trafikskola.
  • Drar läkarbesöket ut på tiden kan viljeförklaringen skickas in först och sen kan du komplettera med läkarintyget.
  • Avvakta besked från oss.

Beställ blankett

Vad händer sen?

Om din ansökan beviljas måste du installera alkolåset inom fyra veckor från villkorstidens början. I samband med att alkolåset beviljas får du information om ifall du behöver skicka in läkarintyg och resultat från provtagningar under villkorstiden.

Alkolåset ska vara personligt och godkänt av oss. För montering av alkolåset ska du kontakta en leverantör vars alkolås godkänts av oss.

Godkända leverantörer av alkolås.

Om vi beslutar att godkänna din ansökan om villkor om alkolås ersätter detta det tidigare beslutet om återkallelse. Du får då ett nytt körkort med villkoret om alkolås med villkorskod 69. Du får börja köra när det nya körkortet är utfärdat och alkolåset är monterat. Villkorstiden räknas från det datum du fått del av beslutet. Villkorstiden löper alltid ett eller två år från delgivningsdatumet.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!