Har du körkort från ett land utanför EES och planerar att stanna i Sverige på begränsad tid men mer än ett år?

Om du har ett körkort från ett land utanför EES, slutar körkortet att gälla i Sverige när du har varit folkbokförd här i mer än ett år. Transportstyrelsen kan göra undantag från den här regeln, och då fortsätter ditt körkort att gälla. Men vi kan bara göra undantag om du planerar att stanna i Sverige under en begränsad tid och om det inte innebär någon risk för trafiksäkerheten.

Här nedan får du veta

 • i vilka situationer vi kan göra undantag
 • hur du gör för att ansöka om undantag.

Apply for an exemption (english version)

Vad gäller om jag har ett samordningsnummer?

Om du har ett samordningsnummer så är du ännu inte folkbokförd i Sverige. Det innebär att du fortfarande kan köra på ditt utländska körkort i Sverige.

I vilka situationer kan vi göra undantag?

Exempel på när vi kan göra undantag från den här regeln, är om du studerar här tillfälligt eller har ett tidsbegränsat arbete i Sverige. 

Observera:

 • Även om du har uppehållstillstånd eller arbetstillstånd är det inte säkert att vi kan göra undantag. Det är syftet med din vistelse i Sverige och hur lång den vistelsen är som avgör om vi kan göra undantag eller inte.
 • Vi kan inte göra undantag på grund av situationen med Covid-19 i Sverige, och inte heller på grund av svårigheter att få tid för förarprov eller liknande omständigheter.

När kan jag ansöka om undantag?

Du kan ansöka om undantag när du vill, men helst när det är några månader kvar av ditt första folkbokföringsår här i Sverige.

Hur gör jag för att ansöka om undantag och vad behöver min ansökan innehålla?

Du skriver ansökan som ett vanligt brev. Se till att få med den information vi behöver – läs vidare här nedan.

Skicka in din ansökan till:
Transportstyrelsen
701 97 Örebro

 • Personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.
 • En beskrivning av vad som är syftet med din vistelse i Sverige och uppgift om hur länge du planerar att stanna.
 • En kopia av det utländska körkortet. Om körkortet inte är utfärdat på engelska, tyska, franska, svenska, norska eller danska ska du skicka in en bestyrkt översättning av körkortet eller ett internationellt körkort.
 • Ett studieintyg för pågående studier, där det står hur lång tid du totalt ska studera i Sverige. Ett utdrag över vilka kurser som du är registrerad på, räknas inte som ett studieintyg.
 • En kopia av ditt uppehållstillstånd i Sverige.
 • Personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.
 • En beskrivning av vad som är syftet med din vistelse i Sverige och uppgift om hur länge du planerar att stanna.
 • En kopia av det utländska körkortet. Om körkortet inte är utfärdat på engelska, tyska, franska, svenska, norska eller danska ska du skicka in en bestyrkt översättning av körkortet eller ett internationellt körkort.
 • Ett arbetsgivarintyg eller en kopia av anställningsavtalet där det står hur lång tid du totalt ska arbeta i Sverige.
 • En kopia av ditt uppehållstillstånd i Sverige.
 • Personnummer, namn, adress och kontaktuppgifter.
 • Uppgifter om vem du har följt med till Sverige.
 • En beskrivning av vad som är syftet med vistelsen i Sverige och uppgift om hur länge ni planerar att stanna.
 • En kopia av ditt utländska körkort. Om körkortet inte är utfärdat på engelska, tyska, franska, svenska, norska eller danska ska du skicka in en bestyrkt översättning av körkortet eller ett internationellt körkort.
 • Ett arbetsgivarintyg eller studieintyg för pågående arbete eller studier, där det står hur lång tid personen du följt med totalt ska arbeta eller studera i Sverige. Ett utdrag över vilka kurser som han eller hon är registrerad på, räknas inte som ett studieintyg.
 • Kopior av era uppehållstillstånd i Sverige.

I normalfallet tar det cirka 8 till 12 veckor att få svar. Under vissa tider på året, exempelvis maj till augusti, kan det ta längre tid. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!