Stulet, borttappat eller skadat körkort

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört.

Om körkortet har kommit bort eller blivit stulet

Om ditt körkort har kommit bort eller blivit stulet ska du anmäla det till Transportstyrelsen.

Körkort - Förlustanmälan

Transportstyrelsen skickar ut en ansökningsblankett (grundhandling) för körkortsförnyelse till den adress där du är folkbokförd.

Eftersom körkortet är en id-handling ska du även anmäla till polisen om det har blivit stulet. 

Läs mer på polisens webbplats.

För att ditt körkort ska få förnyas i Sverige måste du vara permanent bosatt här eller ha studerat i Sverige sedan minst sex månader. 

Läs mer om att förnya körkortet.

Körkortet har blivit skadat eller förstört

Har ditt körkort blivit skadat eller förstört så att det inte kan användas ska du ringa vår kundtjänst för körkort på 0771-81 81 81.

Om du hittar ditt körkort som är förlustanmält

Hittar du ditt körkort kan du begära att vi tar bort din förlustanmälan, så att du kan använda körkortet igen. Ta inte bort din förlustanmälan om du misstänker att ditt körkort har varit i orätta händer. Då ska du istället tillverka ett nytt körkort. Om du är osäker på om ditt körkort är förlustanmält kan du kontrollera detta på Mina sidor.

Om du vill ta bort din förlustanmälan måste detta göras skriftligt. Du använder ansökningsblanketten (grundhandlingen) som skickades till dig i samband med förlustanmälan. På framsidan av blanketten skriver du på egen hand att du vill ta bort din förlustanmälan, skriv din underskrift på den streckade linjen och skicka tillbaka i svarskuvertet alternativt skicka blanketten till Transportstyrelsen, 701 97 Örebro.

Om du tappat bort blanketten eller har ytterligare frågor kan du ringa vår kundtjänst för körkortsfrågor på 0771-81 81 81.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!