Byta ut körkort från Storbritannien, Färöarna, Japan eller Schweiz

Du kan byta ut ditt körkort från Storbritannien, Färöarna, Schweiz eller Japan mot ett svenskt. Körkort från andra länder utanför EES kan inte bytas ut mot ett svenskt körkort.

Körkort från länder utanför EES slutar gälla i Sverige ett år från den dag du blev folkbokförd här. Därför behöver du ansöka om utbyte inom den tiden. Med undantag om körkortet är från Storbritannien eller Färöarna. Om du har ett körkort från Storbritannien eller Färöarna kan du använda det i Sverige, även om du har varit folkbokförd i landet i mer än ett år.

För att få byta ut ett körkort från Storbritannien, Färöarna, Schweiz eller Japan måste du också

  • ha ett giltigt körkort
  • vara permanent bosatt i Sverige
  • uppfylla de personliga och medicinska krav som gäller för att ha körkort i Sverige.

Läs mer om permanent bosättning.

Så här ansöker du

  1. Beställ blanketten Ansökan om utbyte av utländskt körkort.
  2. Beroende på vilken behörighet du har på ditt körkort och vill byta ut ska du även beställa någon av följande blanketter:

Skicka in dina ansökningshandlingar, ditt utländska körkort i original och ett intyg som visar att körkortet är giltigt till:

Transportstyrelsen
701 97 Örebro

Intyg som visar att det utländska körkortet är giltigt

När du ansöker om utbyte ska du skicka med ett intyg som visar att ditt utländska körkort är giltigt. Om du har ett japanskt körkort kontaktar du den japanska ambassaden i Stockholm för att få ett intyg. Har du ett schweiziskt körkort behöver du ett intyg från körkortsmyndigheten i Schweiz. Har du ett brittiskt körkort behöver du ett intyg från körkortsmyndigheten i Storbritannien och har du ett körkort från Färöarna behöver du ett intyg från körkortsmyndigheten i Färöarna.

När din ansökan är godkänd

Om vi godkänner din ansökan får du hem ett inbetalningskort för tillverkningen av ditt nya körkort. Du behöver besöka ett av Trafikverkets förarprovskontor för att ta foto och lämna din namnteckning. Ta med dig en giltig legitimation.

Läs mer om godtagbara identitetshandlingar på Trafikverkets webbplats.

När ditt körkort är tillverkat skickas det ut med rekommenderad post (REK) till ett av postens ombud. Du måste hämta ditt körkort personligen och identifiera dig med en godkänd och giltig legitimation.

Godkända legitimationer för utlämning av post.

Körkort utbytta från Schweiz skickas tillbaka till den myndighet som utfärdade det. Körkort utbytta från Japan skickas till den japanska ambassaden i Stockholm. Körkort utbytta från Storbritannien skickas till körkortsmyndigheten i Storbritannien och körkort från Färöarna skickas till körkortsmyndigheten i Färöarna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!