Förnya körkortet

Ett körkort gäller under en begränsad tid och måste förnyas innan giltighetstiden har gått ut. När ditt körkort ska förnyas skickar vi automatiskt ut en ansökningsblankett för nytt körkort (grundhandling) till din folkbokföringsadress. 

Du kan följa förnyelsen av ditt körkort på Mina sidor. Där kan du bland annat se betalningsuppgifter för tillverkningsavgiften och om vi har tagit emot din ansökan.

Om du har fått hem en ansökningsblankett för att förnya ditt körkort och av någon orsak inte vill förnya det kan du ogiltigförklara ditt körkort.

Läs mer om ogiltighet på egen begäran

Frågor och svar om att förnya körkort

För att få förnya ditt körkort måste du bo i Sverige permanent eller studera här sedan minst sex månader. I vissa fall kan du förnya ditt svenska körkort även om du bor en viss tid utomlands.

Nytt körkort från utlandet.

Du behöver komma in med ett nytt fotografi, namnteckning och en betalning på 320 kronor. Det kan du göra antingen genom att fästa ett fotografi och lämna din namnteckning på en grundhandling du mottagit av oss eller genom att ta foto och lämna din namnteckning digitalt hos ett av Trafikverkets Förarprovskontor.

Trafikverkets förarprovskontor samt krav på fotot för körkortet.

Betalningsavin skickas till dig ihop med grundhandlingen eller separat några dagar efter att du varit hos Trafikverket och fotograferat dig, men du kan även hitta dina betalningsuppgifter på Mina sidor.

Du skickar grundhandlingen i ett frankerat kuvert till:

Transportstyrelsen
701 93 Örebro

 

Så snart vi fått in ditt underlag för förnyelse och betalningen så kommer vi att tillverka ditt körkort. Körkortet skickas sedan till ett postombud i ditt närområde och finns att hämta ut inom cirka 5 arbetsdagar. Du får en avisering från Postnord när körkortet är redo att hämtas ut. Du behöver ha en giltig legitimation med dig för att hämta ut körkortet.

Vad som gäller vid utlämnande av körkort

Ja, om du har behov av att förnya ditt körkort innan du har fått hem det automatiska utskicket av ansökningshandling (grundhandling) kan du kontakta kundtjänst för att beställa en grundhandling för förnyelse av körkort. Du kan även åka till ett av Trafikverkets förarprovskontor för att ansöka om förnyelse av körkort genom att fotografera dig och lämna din namnteckning digitalt.

För att körkortet ska kunna tillverkas behöver du även betala in tillverkningsavgiften på 320 kronor. Betalningsavin skickas till dig ihop med grundhandlingen eller separat några dagar efter att du varit hos Trafikverket och fotograferat dig. Ditt nya körkort tillverkas när vi fått in fotografi, namnteckning och betalning.

Hur länge ditt nya körkort sedan gäller beror på vilka behörigheter du har:

  • Har du lägre behörigheter gäller körkortet i tio år från datumet då det nya körkortet utfärdas.
  • Har du högre behörigheter gäller körkortet i fem år från den senaste medicinska prövningen (när du fick behörigheterna eller senast förlängde dem).

Om du har fått hem en grundhandling som blivit förstörd, kommit bort eller av andra orsaker behöver en ny kan du ombeställa en via vår e-tjänst.

Körkort - Ombeställning av grundhandling

Ja, vi skickar automatiskt en ansökningsblankett (grundhandling) till den adress du är folkbokförd på. Om du inte har fått blanketten inom 1 vecka från att ditt namnbyte gått igenom hos Skatteverket tar du kontakt med vår kundtjänst.

Har ditt körkort kommit bort eller blivit stulet ska du först anmäla det till Transportstyrelsen:

Anmäl stulet, borttappat eller skadat körkort

Sedan ska ett nytt körkort tillverkas, en grundhandling och inbetalningskort skickas till dig när du anmäler ditt körkort stulet, borttappat eller skadat.
 
Hur länge ditt nya körkort sedan gäller beror på vilka behörigheter du har:

  • Har du lägre behörigheter gäller körkortet i tio år från datumet då det nya körkortet utfärdas.
  • Har du högre behörigheter gäller körkortet i fem år från den senaste medicinska prövningen (när du fick behörigheterna eller senast förlängde dem).

Ett nytt körkort behöver tillverkas om det blivit skadat eller förstört. Kontakta vår kundtjänst för att beställa ansökningshandling (grundhandling) för förnyelse av körkort. 

Hur länge ditt nya körkort sedan gäller beror på vilka behörigheter du har:

  • Har du lägre behörigheter gäller körkortet i tio år från datumet då det nya körkortet utfärdas
  • Har du högre behörigheter gäller körkortet i fem år från den senaste medicinska prövningen (när du fick behörigheterna eller senast förlängde dem)

Ett nytt körkort behöver tillverkas om någon uppgift i körkortet har ändrats, vid tillexempel namnbyte skickar vi automatiskt en grundhandling till dig.
 
Hur länge ditt nya körkort sedan gäller beror på vilka behörigheter du har:

  • Har du lägre behörigheter gäller körkortet i tio år från datumet då det nya körkortet utfärdas.
  • Har du högre behörigheter gäller körkortet i fem år från den senaste medicinska prövningen (när du fick behörigheterna eller senast förlängde dem).

Ja, men det krävs en registrerad adress (folkbokföring-/särskild postadress) hos Skatteverket för att vi ska kunna skicka ut ett körkort.

Om du har körkort med lägre behörigheten AM, A1, A2, A, B eller BE gäller ditt körkort i tio år innan det måste förnyas. Vi skickar en grundhandling till dig cirka 2-3 månader innan giltighetstiden går ut.

Har du ett körkort med högre behörigheten C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE gäller körkortet i fem år innan det måste förnyas. Du måste då visa att du uppfyller de medicinska kraven.

Traktorkort har ingen tidsbegränsning och behöver inte förnyas.

Förnya körkort med högre behörigheter.

Om du inte skickar in grundhandlingen kan Transportstyrelsen komma att förelägga dig om att förnya körkortet. Om du då inte förnyar körkortet blir det ogiltigt och du får inte längre köra något fordon som kräver körkort.

För att få tillbaka ditt körkort behöver du ansöka om och bli beviljad körkortstillstånd. 

När en person avlidit får Transportstyrelsen uppgift om det från Skatteverket. Det finns inga krav på att du måste skicka in den avlidnes körkort till oss.

Tänk på att körkortet har varit en giltig behörighets- och identitetshandling. Det kan vara lämpligt att tydligt markera på körkortet att det inte längre är giltigt (t.ex. göra hål i körkortet).

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.