Varning istället för återkallelse

Att ha ett körkort innebär frihet, men också ett stort ansvar. Du ska respektera trafikreglerna och visa hänsyn och omdöme. I vissa fall av förseelser kan Transportstyrelsen besluta att du får en varning istället för att körkortet återkallas.

Varning är en mildare form av körkortsingripande. Det kan ses som en anmärkning att ditt beteende i trafiken eller dina levnadsförhållanden utvecklats på ett sätt som gör att vi kan ifrågasätta din lämplighet att ha körkort om du inte bättrar dig.

En varning kan innebära att vi gör en hårdare bedömning om du skulle göra dig skyldig till fler trafikförseelser eller brott. Risken är då stor att vi återkallar ditt körkort, eftersom praxis är att varning inte beslutas igen inom två år.

Läs mer om återkallat körkort.

Om du har ett körkortstillstånd, förarbevis eller traktorkort kan du också få en varning.

Har du fått ett beslut och ska skicka in ett delgivningskvitto?

Genom vår e-tjänst för delgivning kan du bekräfta att du har tagit emot ett beslut i ditt körkortsärende.

Delgivning – bekräfta beslut om körkort

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!