Köra med svenskt körkort i länder utanför EES

Om du ska köra i ett land utanför EES, bör du ta reda på vad som gäller i det landet. För att visa vilka behörigheter du har och vilka fordon du har rätt att köra är det bra om du har en översättning av ditt körkort i form av ett internationellt körkort.

Internationellt körkort

Om du ska köra bil, eller något annat fordon, i ett land utanför EES-området bör du ha ett internationellt körkort. Du kan få ett internationellt körkort om du har ett giltigt svenskt körkort.

Det internationella körkortet är endast en översättning av ditt svenska körkort och du måste alltid ha med dig ditt svenska körkort när du kör i utlandet.

Om du vill skaffa ett internationellt körkort eller om du har fler frågor, kan du kontakta någon av de här organisationerna:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!

Om du vill kan du också lämna förbättringsförslag.