Svenskt körkort utomlands

Köra med svenskt körkort i andra länder inom EES

Körkort som tillverkats efter den 19 januari 2013 har samma utseende och innehåll inom hela EES. Samtidigt finns det nationella övergångsregler som skiljer sig åt och som kan vara svåra att hålla reda på.

Läs mer om att köra med svenskt körkort i andra länder inom EES.

Köra med svenskt körkort i länder utanför EES

Om du ska köra i ett land utanför EES bör du ta reda på vad som gäller i det landet. Det kan du göra genom att till exempel kontakta landets ambassad. För att visa vilka behörigheter ditt körkort gäller är det bra om du har en översättning av ditt körkort i form av ett internationellt körkort.

Läs mer om internationellt körkort och att köra med svenskt körkort i länder utanför EES.

Nytt svenskt körkort från utlandet

För att få förnya ditt svenska körkort måste du vara permanent bosatt i Sverige eller studera här sedan minst sex månader.

Läs mer om nytt körkort från utlandet.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!