Körkortets innehåll och utformning

Körkortets framsida

På körkortets framsida (sida 1) är de uppgifter som är särskiljande för innehavaren numrerade enligt följande:

     1. Efternamn.
     2. Förnamn.
     3. Födelsedatum och födelseland. Födelseland anges med ett streck (–).
     4a. Datum för utfärdande av körkortshandlingen (DD.MM.ÅÅÅÅ).
     4b. Datum då körkortshandlingen upphör att gälla (DD.MM.ÅÅÅÅ).
     4c. Utfärdande myndighet.
     4d. Referensnummer.
     5. Körkortsnummer. Anges med personnummer eller samordningsnummer.
     6. Välliknande fotografi.
     7. Namnteckning.
     9. Innehavarens körkortsbehörigheter.

Körkortets baksida

På körkortets baksida (sida 2) är de uppgifter som är särskiljande för innehavaren numrerade enligt följande: 

       9. Symboler som visar samtliga körkortsbehörigheter.
     10. Datum för första utfärdande av respektive behörighet (DD.MM.ÅÅ). Saknas uppgifter är fälten spärrade med streck (– – –).
     11. Behörighet upphör att gälla (DD.MM.ÅÅ). Saknas uppgifter är fälten spärrade med streck (– – –).
     12. Villkor eller annan begränsning i behörigheten och övriga upplysningar i kodad form.

På baksidan av körkortet finns också en förklaring till de numrerade rubrikerna. 

Du kan läsa mer om körkortets utformning och innehåll i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2012:60) om körkortets utformning och innehåll.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!