Utvärdering av simulatortest för synfältsbortfall

Transportstyrelsen har gjort en utvärdering av verksamheten med simulatortest för personer med synfältsbortfall. Orsaken är att det har visat sig att flera personer med mycket stora synfältsdefekter har klarat körningen i simulatorn.

Bakgrund

Transportstyrelsen har varit huvudfinansiär för ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Målet med projektet var att för personer med synfältsdefekter skapa en simulatorbaserad metod för att bedöma om personer kan kompensera för sina synfältsdefekter och vem som inte kan det. Under hösten 2016 påbörjades reguljära testkörningar i simulatorn och en godkänd körning har vägt tungt i Transportstyrelsen bedömning om undantag från kraven rörande synfältsdefekter kan beviljas eller inte för körkort med behörighet B. 

Transportstyrelsen har beslutat i 220 ärenden om ansökan om undantag från de medicinska kraven gällande personer med synfältsdefekter som genomfört godkänd körning i simulatorn. Av dessa har 200 personer fått bifall på sin ansökan. 

Med anledning av att flera personer med mycket stora synfältsdefekter klarat körning i simulatorn rekommenderades VTI i juni 2018 att pausa simulatorn i utvärderande syfte.

Transportstyrelsen har nu genomfört en utvärdering av simulatorverksamheten med syfte att svara på om simulatorn är ett tillräckligt känsligt instrument för att urskilja vem som kan kompensera för sina synfältsdefekter och vem som inte kan kompensera.

Läs rapporten Utvärdering av VTI:s simulator för att testa kompensationsförmåga vid synfältsdefekter.

Läs frågor och svar om utvärderingen av simulatorverksamheten på VTI.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!