Övergångsregler och hävdvunna rättigheter

Ibland kan gamla regler fortsätta gälla för den som redan har ett körkort när nya regler införs. För att en sådan rättighet ska gälla behöver det finnas en övergångsbestämmelse, och den gäller vanligen bara för svenska körkort och så länge körkortet är giltigt. Sådana övergångsregler kallas för hävdvunna rättigheter och inom den europeiska körkortslagstiftningen använder man ofta begreppet ”grandfather rights” (farfarsrättigheter).

När slutar en övergångsregel att gälla?

En övergångsregel slutar att gälla om ditt körkort blivit ogiltigt efter till exempel en återkallelse eller om du inte har förnyat det i rätt tid. Sedan gäller de regler som är aktuella vid tillverkningen av ditt nya körkort.

Exempel: Om du har ett B-körkort, som du tagit före den 1 juli 1996, får du köra en personbil med en totalvikt över 3 500 kg. Men om körkortet till exempel återkallats eller blivit ogiltigt av någon annan anledning, gäller inte rättigheten längre. Du måste då ta behörighet C1 eller C för att få köra bil med högre totalvikt än 3 500 kg.

Hur vet jag om en övergångsregel gäller mig?

Det framgår oftast inte av körkortet om det finns en övergångsregel som gäller dig utan det framgår av körkortsuppgifterna i vägtrafikregistret. Det datum som står på baksidan av körkortet visar när du fick behörigheten för första gången, oavsett hur många gånger körkortet har varit ogiltigt. Körkortsförnyelser påverkar inte rättigheterna. Som körkortsförnyelse räknas till exempel när du tillverkar ett nytt körkort efter en förlustanmälan eller vid en vanlig tioårsförnyelse.

Övergångsregler för svenska behörigheter

A1

Om du tagit körkortet före den 19 januari 2013

  • gäller inte begränsningen om att förhållandet mellan nettoeffekten och tjänstevikten får vara över 0,1 kW/kg
  • behåller du rätten att köra fyrhjulig motorcykel.

A

Om du tagit behörighet A med villkorskod 79 (högst 125 kubikcentimeter) före den 1 juli 1996 behåller du rätten att köra motorcykel med cylindervolym som är högst 125 kubikcentimeter oavsett motoreffekt.

Tog du A-körkort före den 19 januari 2013 behåller du rätten att köra fyrhjulig motorcykel.

B

Om du tagit B-körkort före den 1 juli 1996 behåller du rätten att köra personbilar oavsett vikt. Du får även dra ett lätt släp med en totalvikt på högst 750 kg.

Om du tagit B-körkort före den 19 januari 2013 behåller du rätten att köra trehjulig motorcykel oavsett effekt.

BE

Om du tagit ditt BE-körkort före den 19 januari 2013 behåller du rätten att koppla till släp utan någon begränsning av totalvikten.

Traktorkort

Om du tagit traktorkort före den 1 oktober 2009 behåller du rätten att köra moped klass 1.

Snöskoter och terränghjuling har särskilda regler

Om du tagit körkort eller traktorkort före den 1 januari 2000 har du även rätt att köra snöskoter och terränghjuling. Det gäller även om körkortet eller traktorkortet återkallats efter detta datum, och du sedan fått ett nytt.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!