Kursplaner

Kursplaner talar om vilken inriktning, innehåll och mål en körkortsutbildning ska innehålla samt vilka mål som ska uppnås i utbildningen.

Föreskrifter

Här hittar du de föreskrifter där vi i detalj anger vad en kursplan ska innehålla.

Moped klass I

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:12) om utbildning av förare för behörighet AM

Motorcykel

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:19) om kursplan, behörighet A1, A2 och A

Personbil och lätt lastbil

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:20) om kursplan, behörighet B

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:21) om kursplan, behörighet BE (och  utökad behörighet B)

Tung lastbil

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:22) om kursplan, behörighet C1 och C

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:23) om kursplan, behörighet C1E och CE

Buss

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:24) om kursplan, behörighet D1 och D

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:25) om kursplan, behörighet D1E och DE

Introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:127) om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B

Riskutbildning för A1, A2 och A (del 1 och del 2)

Transportstyrelsens föreskrifter (2009:26) om riskutbildning för behörighet A och A1

Riskutbildning för behörighet B (del 1 och del 2)

Transportstyrelsens föreskrifter (2012:40) om riskutbildning för behörighet B

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!