Körkortet som id-handling

Körkortet visar inte bara vilka fordon du får köra, det är också en id-handling.

Tänk på att ditt körkort därför är att jämställa med en värdehandling. Det är viktigt att du hanterar körkortet varsamt och förvarar det säkert.

Ett körkort ska förnyas om det har kommit bort eller blivit stulet, skadat eller förstört. Eftersom körkortet är en id-handling ska du även anmäla till polisen om det har blivit stulet.

Läs mer om stulet, skadat eller förstört körkort.

Kontrollera någon annans körkort

Om du i ditt arbete behöver göra en identitetskontroll kan du använda dig av den kontrollprocess som beskrivs i De sju stegen. Broschyren ”De sju stegen” produceras och distribueras av Kronan Säkerhet på uppdrag av Svenska Bankföreningen.

Som ett steg i kontrollprocessen kan du med hjälp av uppgifter på körkortet ringa vår tjänst på telefonnummer 0771-50 25 70. Tjänsten är automatisk och är öppen dygnet runt.

Körkort tillverkat från januari 2016

Körkort framsida från och med 2016

Körkort baksida från och med 2016

Kontrollera följande:

 1. Att blågrönt mönster, texter och blå fält framträder vid belysning i UV-ljus.
 2. Att foto och personnummer visas växlande i den räfflade ytan.
 3. Att en holografisk bild av lilla Riksvapnet syns över fotografiet.
 4. Att texten "SVERIGE" skiftar från grönt till grått.
 5. Att fotografiet syns i det genomskinliga fönstret.
 6. Att det finns präglad mikrotext i en vågrät rad ovanför efternamnet.

Körkort tillverkat från januari 2013 till och med januari 2016

Körkort tillverkat från januari 2013 till och med januari 2016

Kontrollera följande:

 1. Att gula stjärnor framträder vid belysning i UV-ljus.
 2. Att foto och personnummer visas växlande i den räfflade ytan.
 3. Att framsidan har präglade ringar som innehåller mikrotext.
 4. Att "KÖRKORT SVERIGE" på framsidan och loggan på baksidan skiftar från grönt till svart.
 5. Att personnumret syns stående i det genomskinliga fönstret.
 6. Att det finns präglad mikrotext i rader under efternamnet.

Körkort tillverkat från januari 2009 till och med januari 2013

Körkort tillverkat från januari 2009 till och med januari 2013

Kontrollera följande:

 1. Att ett gråblått vågmönster samt ett vertikalt gult fält framträder vid belysning i UV-ljus.
 2. Att foto/år samt namnteckning visas växlande i den räfflade ytan på baksidan.
 3. Att präglingsytan visar en kartbild av Sverige samt ett "S" till höger om EU-flaggan.
 4. Att personnumrets sex första siffror syns i det genomskinliga fönstret.
 5. Att kinegrammet visar två olika motiv; ett "S" och lilla Riksvapnet.
 6. Att det finns mikrotext i mönstrets linjer.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!